IV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału IV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 1-2 grudnia

Program zjazdu:

1 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan Insp. Paweł Rybicki, były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes) i Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Tematyka zajęć to: Blaski i cienie współczesnych nauk sądowych oraz Narzędzia społecznej kontroli.

14:15-18:15

Blok popołudniowy obejmie następujące zagadnienia:
1.Strategia zarządzania systemem jakości w laboratorium kryminalistycznym;
2.Terroryzm i katastrofy masowe wyzwaniem kryminalistyki XXI wieku;
3.Procedury INTERPOLU w identyfikacji ofiar katastrof masowych;
4. Co nowego w genetycznej identyfikacji człowieka?

Zajęcia poprowadzi Pani Dr Aleksandra Tucholska-Lenart, była Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

2 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia kontynuować będzie Pan Insp. Paweł Rybicki. Zajęcia dotyczyć będą problematyki: Współpracy międzynarodowej oraz standaryzacji w naukach sądowych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .