Konferencja PRIME – Ekstremizm, radykalizacja i terroryzm samotnych wilków

#_LOCATIONMAP

Data/Czas
Date(s) - 10/10/2016 - 11/10/2016
09:30 - 16:30

Kategorie Nie Kategorie


Uwaga! Konferencja nie jest dostępna dla nieograniczonej liczby osób. Osoby zainteresowane są proszone o kontakt pod adresem: a.gutkowska@wpia.uw.edu.pl w celu potwierdzenia możliwości wzięcia udziału.

W dniach 10-11 października na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Ekstremizm, radykalizacja i terroryzm samotnych wilków: perspektywa teoretyczna i praktyczna („Extremism, radicalization and lone actor terrorism: theoretical and practical perspectives”). Wśród prelegentów znajdą się przedstawiciele wszystkich uczelni Konsorcjum PRIME (Uniwersytet Warszawski, University College London, Kings College London, University of Leiden, Aarhus University i Hebrew University of Jerusalem), zaproszeni eksperci reprezentujący większość polskich służb i instytucji w których domenie znajduje się zapobieganie i zwalczanie terroryzmu (m.in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Policja, Straż Graniczna, Żandarmeria Wojskowa, Państwowa Straż Pożarna – Obrona Cywilna). Wykładowcami gościnnymi będą Prof. Maria Haberfeld (John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku) i Giorgi Bobghiasvili (The European Centre for Minority Issues, Caucasus – Tbilisi Regional Office).

Projekt PRIME (Predicting, Interdicting and Mitigating Extremism) to finansowany w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (FP7) kwotą €3.600.000 program badawczo-rozwojowy przewidziany na okres od maja 2014 r. do kwietnia 2017 r. Koordynatorem projektu jest Department of Security and Crime Science w University College London.

Konsorcjum zrzesza badaczy z sześciu czołowych uczelni europejskich: University College London (UK), Kings College London (UK), Uniwersytetu Warszawskiego (PL), University of Leiden (NL), Hebrew University of Jerusalem (IL) i University of Aarhus (DK).

Projekt PRIME dotyczy radykalizacji, ekstremizmu i terroryzmu sprawców określanych mianem „samotnych wilków”. Zadaniem naukowców jest analiza zjawiska zamachów i aktów terroru o charakterze „lone actor” w celu zrozumienia ich podłoża, przyczyn i przebiegu, oraz dostarczenie praktycznych narzędzi wspomagających projektowanie operacyjnych, fizycznych i społecznych metod zapobiegania radykalizacji, zakłócania i zwalczania ataków terrorystycznych oraz minimalizacji skutków zamachów dokonywanych przez działających w oderwaniu od grup i organizacji terrorystycznych ekstremistów.

Projekt PRIME wykorzystuje multidyscyplinarne podejście badawcze łączące techniki modelowania inżynierii bezpieczeństwa, podbudowę teoretyczną (nauki inżynieryjne, ścisłe, społeczne, prawne, środowiskowe, behawioralne), oraz ścisłą współpracę z praktykami ze środowisk wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.

Efektem projektu PRIME będzie stworzenie strategicznego narzędzia wspomagania decyzji dla użytkowników końcowych, których misją i zadaniem jest zwalczanie ekstremizmu i aktów terroru o charakterze “lone actor” (dokonywanych przez tzw. “samotnych wilków”) na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Posted in .