Kontakt

Wszystkich zainteresowanych Studiami Podyplomowymi „Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych” zapraszamy do kontaktu z naszym Sekretariatem Studiów Podyplomowych:

  • Pod numerem telefonu (22) 55 41 105
  • Popzez e-mail: podyplomowe.cns@uw.edu.pl
  • Pod adresem: Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Miecznikowa 1, pok.104a (Wydział Biologii) 02-096 Warszawa

Osoby zainteresowane Studiami II stopnia „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem Studiów Magisterskich:

Zapraszamy do kontaktu!
Zespół CNS UW