Koniec cyklu dydaktycznego na Studiach Podyplomowych w CNS

Szanowni Państwo,

wraz z realizacją XIV Zjazdu w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych oraz po realizacji fakultatywnych warsztatów terenowych w pierwszych dniach czerwca – zakończeniu uległ cykl dydaktyczny związany z programem studiów podyplomowych w CNS w roku akademickim 2021/2022. 

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w zjazdach!

W związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych, uprzejmie przypominamy o potrzebie przygotowania i rozliczenia prac dyplomowych do końca roku akademickiego (30 września 2022). 

Informacje organizacyjno-administracyjne tego dotyczące znajdują się na naszej stronie w tym miejscu.

Zespół CNS UW

XIV Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

już jutro rozpocznie się XIV Zjazd Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych CNS UW. Będzie to zarazem ostatni zjazd obowiązkowy (po nim zrealizowane zostaną już „jedynie” fakultatywne warsztaty terenowe). Tymczasem zjazd w dniach 21/22 maja br. obejmie zagadnienia biologii molekularnej i genetyki sądowej, a szczegółowy harmonogram zajęć jest następujący:

Sobota 21 maja br.

 • godz. 9.15-13.15,  
  • Dr Magdalena Kaliszewska;
   • Metody analizy DNA: izolacja, ocena ilościowa i jakościowa, amplifikacja oraz detekcja produktów PCR.
   • DNA fingerprinting i CODIS.
 • godz. 14.15-18.15
  • Dr Magdalena Kaliszewska
   • Predykcja cech fenotypowych na podstawie genotypu
  • Dr Takao Ishikawa
   • Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. I

Niedziela 22 maja br.

 • godz. 9.15-13.15
  • Dr Takao Ishikawa 
   • Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. II

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe i przypominamy o pozostawieniu kart słuchaczy do rozliczenia!

Zespół CNS UW

XIII Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

programem XIII Zjazdu Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW (7-8 maja br.) objęte zostały następujace zajęcia: 

sobota 7 maja

blok poranny (godz. 9:15-13:15), dr Michał Górski, Profilowanie geograficzne i geograficzne aspekty przestępczości cz. II

blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15), prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, Klasyczne badania dokumentów i pisma ręcznego

niedziela 8 maja

blok przedpołudniowy (9:15-13:15), mgr Radosław Parzych, Oględziny miejsca; taktyka i dokumentacja

Zjazd odbywał się w formule stacjonarnej (w całości).

 

Zespół CNS UW

XII Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy  zaplanowanym na najbliższą sobotę i niedzielę (23 i 24 kwietnia) XII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Zjazd będzie realizowany w formule stacjonarnej na terenie Wydziału Fizyki UW (w sobotę) oraz częściowo zdalnie (w niedzielę). Harmonogram zjazdu obejmuje zagadnienia szeroko rozumianej fizyki w kryminalistyce i będzie zrealizowany przez wykładowców Wydziału Fizyki UW. Szczegółowy plan zajęć jest następujący:

Sobota 23 kwietnia

godz. 9:15 – 12:45, UWAGA: sala 0.03A (Wydział Fizyki UW).

prof. dr hab Andrzej Witowski, Urszula Dzienisiuk, „Fizyka w kryminalistyce”.

godz. 13:45-18:15,  sala 0.03A (Wydział Fizyki UW).

prof. dr hab. Andrzej Witowski, dr Johannes Binder, Urszula Dzienisiuk, „Spektroskopia w podczerwieni, luminescencyjna i ramnowska

Niedziela 24 kwietnia

godz. 9:15-13:15zajęcia zdalne

prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, „Fizyka jądrowa w kryminalistyce”,

prof. dr hab. Zenon Janas, „Akceleratorowa spektroskopia mas”,

dr Johannes Binder, „Mikroskopia elektronowa”.

 

Zespół CNS

XI Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy  zaplanowanym na najbliższą sobotę i niedzielę (2 i 3 kwietnia) XI Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Zjazd będzie realizowany w formule stacjonarnej (w Auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego), a jego szczegółowy plan przedstawia się następująco:

sobota 2 kwietnia,

blok poranny (godz. 9:15-13:15), Krystian Wojciechowski

Analiza Kryminalna cz. 1

blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15), Krystian Wojciechowski

Analiza Kryminalna cz. 2

niedziela 3 kwietnia,

blok przedpołudniowy (9:15-13:15), mgr Piotr Słowiński, Traseologia i ślady traseologiczne

 

Zespół CNS

Wykład uzupełniający IX Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zaplanowanym na jutro wykładzie uzupełniającym tematykę biologii w kryminalistyce.

Dr Aleksandra Skawina przeprowadzi w godz. 9:15-13:15 wykład pt. Zoologia w kryminalistyce (wcześniej odwołany z przyczyn niezależnych).

Zajęcia odbędą się zdalnie na platformie Zoom a odpowiednie linki zostały przesłane słuchaczom i słuchaczkom drogą mailową.

 

Zespół CNS

X Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy  zaplanowanym na najbliższą sobotę i niedzielę (12 i 13 marca) X Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Zjazd będzie realizowany w formule stacjonarnej (w Auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego) i będzie poświęcony zagadnieniom medycyny sądowej i śladów krwawych. Szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco:

sobota 12 marca,

blok poranny (godz. 9:15-13:15), dr Marcin Fudalej

Medycyna sądowa cz. 1

blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15), dr Marcin Fudalej

Medycyna sądowa cz. 2

niedziela 13 marca,

blok przedpołudniowy (9:15-13:15), mgr Kacper Choromański

Wstęp do analizy śladów krwawych

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

IX Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o jutro rozpoczynającym się IX Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Zjazd będzie realizowany w formule zdalnej  (odpowiednie linki zostały przesłan droga mailową). 

Zjazd poświęcony będzie w całości zagadnieniom biologii w kryminalistyce, a szczegółowy plan zajęć przedstawia się następująco:

sobota 19 lutego,

blok poranny (godz. 9:15-13:15), prof. dr hab. Piotr Bębas

Wstęp do biologii.

blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15), dr Aleksandra Skawina

Zoologia w kryminalistyce.

niedziela 20 lutego,

blok przedpołudniowy (9:15-13:15), dr Łukasz Banasiak

Botanika w kryminalistyce.

 

Szczegółowy harmonogram tematyczny dalszych zajęć (w semestrze letnim) został przesłany słuchaczkom i słuchaczom drogą mailową. Zarazem uprzejmie przypominamy o możliwym powrocie do zajęć stacjonarnych w marcu.

—-EDYCJA—-

Uwaga! Z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych, zajęcia dr Aleksandry Skawiny zostały przeniesione na inny termin. W miejsce zapowiedzianych zajęć odbył się wykład poprowadzony przez dr Marcina Chrzanowskiego (Wydział Biologii UW) na temat „Metoda naukowa jako sposób na fake newsy, błędne przekonania, pseudonaukę i manipulacje”.

 

Z wyrazami szacunku

Zespół CNS UW

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

niniejszym uprzejmie informuję o zaplanowanym na 5-6 lutego br. VIII zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią zjazdy w lutym mają formę zajęć zdalnych, a odpowiednie linki do zajęć zostały przesłane do słuchaczek i słuchaczy.

Program szczegółowy najbliższego zjazdu przedstawia się następująco:

sobota 5 lutego,

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): mgr Maciej Broniarz
  • Informatyka kryminalistyczna Cz. I
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15): mgr Maciej Broniarz
  • Informatyka kryminalistyczna Cz. II

niedziela 6 lutego,

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): dr Michał Górski
  • Profilowanie geograficzne i geograficzne aspekty przestępczości.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

Zespół CNS UW

Studia podyplomowe – forma zajęć w lutym 2022 r.

Szanowni Państwo,
decyzją Dyrektora Centrum Nauk Sądowych UW zjazdy studiów podyplomowych w CNS w lutym będą miały formę zdalną w związku z bieżącą sytuacją epidemiologiczną i jej prognozowanym rozwojem.
Formą zdalną objęte będą oba zjazdy w lutym (5-6 i 19-20 lutego). Odnośnie do zajęć w marcu decyzja zostanie rozważona w późniejszym terminie i niezwłocznie zakomunikowana.
z wyrazami szacunku
Zespół CNS UW