IX Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zajęcia przewidziane na 11 marca 2023 w ramach IX Zjazdu Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych muszą zostać przeniesione na 27 maja 2023 (jeden z terminów rezerwowych wskazanych w harmonogramie).
Zajęcia w dn. 12 marca 2023 odbędą się bez zmian i obejmą:
  9.15-13.15 Niedziela Dr hab. Magdalena Spólnicka Ślady biologiczne na miejscu oględzin

Mechanizmy powstawania śladów krwawych

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS UW

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o zaplanowanym na 25 i 26 lutego br. VIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.
Tym razem zjazd obejmie problematykę medycyny sądowej, a także metodologii nauki (z perspektywy przedstawiciela nauk biologicznych). 
Szczegółowy harmonogram tego zjazdu prezentuje się następująco:
25-26 lutego 2023
9.15-13.15   Dr Marcin Fudalej Medycyna sądowa (I)
14-18   Dr Marcin Fudalej Medycyna sądowa (II)
9.15-13.15   Dr Marcin Chrzanowski Metoda naukowa jako sposób na fake newsy, błędne przekonania, pseudonaukę i manipulacje

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS UW

VII Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych zaplanowanym na najbliższy weekend – 28 i 29 stycznia br.
Zjazd poświęcony będzie zagadnieniom prawa dowodowego związanym z instytucją biegłych sądowych (prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW) oraz problematyce opiniowania z użyciem wariografu (dr Jerzy Wojciechowski, Wydział Psychologii UW).
Szczegółowy program zjazdu przedstawia się następująco:
9.15-13.15 Sobota

 

Prof. Dr hab. Tadeusz Tomaszewski Dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym I
14-18 Sobota  Prof. Dr hab. Tadeusz Tomaszewski Dowód z opinii biegłego w postępowaniu karnym II
9.15-13.15 Niedziela Dr Jerzy Wojciechowski Badanie poligraficzne w kryminalistyce zastosowanie, podstawy prawne i teoretyczne

Sedecznie zapraszamy do udziału w Zjeździe!

Zespół CNS UW

VI Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,
początek drugiej części semestru zimowego 2022/2023 zbiega się z terminem VI Zjazdem Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Zaplanowane na 14 i 15 stycznia zajęcia będą stanowiły swoistą kontynuację zagadnień psychologicznych i związanych z przesłuchaniami, a ich program kształtuje się następująco:

Sobota 9:15-13:15
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (I)

Sobota 14:00-18:00
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (II)
Niedziela 9:15-13:15
Mgr Krzysztof Worek: Prawne i taktyczne ramy przesłuchania podejrzanego

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS

Skreślenia z list słuchaczy w związku z upływem okresu studiów podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w zwiazku z treścią par. 29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów podyplomowych na UW (wprowadzonym Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Monitor UW z 2021 r., poz. 238, dalej: Regulamin). Kierownik studiów podyplomowych na obowiązek skreślenia z listy słuchaczy osób, które nie spełniły w terminie warunków zaliczenia studiów podyplomowych.Program studiów podyplomowych w CNS UW trwa dwa semestry (pełen rok akademicki – od 1 października do 30 września danego roku).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu studiów podyplomowych na czas oznaczony – wyłącznie na Państwa pisemny wniosek. Wniosek o wydłużenie okresu studiów podyplomowych (np. na czas potrzebny do złożenia pracy) należy zaadresować do Kierownika studiów podyplomowych. Podstawę takiego wniosku stanowi par. 30 ust. 6 Regulaminu. We wniosku należy dokładnie określić czas przedłużenia w miesiącach. Szczegóły i wzór wniosku znajduja się do pobrania na naszej stronie

Niniejsze ogłoszenie nie jest skierowane do słuchaczek i słuchaczy obecnie realizujących program ani do osób które składały w ostatnim czasie wnioski o przedłużenie toku studiów.

Z wyrazami szacunku

Zespół CNS

V Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW

W miniony weekend 17-18 grudnia, w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych mieliśmy zaszczyt organizować zajęcia z udziałem wykładowczyń związanych z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – szczegółowt harmonogram zajęć przypominamy poniżej.

Były to ostatnie zajęcia w ramach studium w tym roku (kalendarzowym, oczywiście) – do zajeć merytorycznych w ramach studium podyplomowego wrócimy w połowie stycznia!

 

Sobota godz. 9.15-13.15

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

  • Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej (cz. 1)

Sobota godz. 14-18

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

  • Wiktymologia

Niedziela godz. 9.15-13.15

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

  • Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej (cz. 2)

Z przedświątecznymi życzeniami

Zespół CNS UW

Odwołany termin zjazdu 10 i 11 grudnia 2022

Szanowni Państwo,

z żalem i niezwłocznie informujemy, że z niezależnych od nas przyczyn przewidziany na jutro i niedzielę (10 i 11 grudnia) zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych zostaje odwołany.

Program merytoryczny zjazdu z zakresu chemii kryminalistycznej zostanie oczywiście zrealizowany w innym terminie.

 

Zespół CNS

III Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się II Zjeździe Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Podczas zjazdu omówione (i przećwiczone) zostaną podstawowe techniki gromadzenia informacji ze źródeł otwartych, a także zagadnienia teorii prewencji kryminalnej i taktyki przesłuchania świadków w postepowaniu karnym.
Szczegółowy harmonogram zjazdu przedstawia się następująco:
Sobota 9:15-13:15
Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW
Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity
Sobota 14:00-18:00
Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW
Od OSINT-u do SOCMINTu. Biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
Niedziela 9:15-13:15
Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Prawne i taktyczne ramy przesłuchania świadka.
Zapraszamy do udziału w zjeździe!
Zespół CNS UW

II Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się II Zjeździe Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Zjazd poświęcony będzie pogłębieniu zagadnień prawa dowodowego oraz pojęciu identyfikacji kryminalistycznej, oraz zajęciom teoretyczno-praktycznym z zakresu daktyloskopii i analizy daktyloskopijnej.
Szczegółowy harmonogram zjazdu przedstawia się następująco:

Sobota 9:15-13:15
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:  „Dowód” i proces dowodzenia w postępowaniu karnym

Sobota 14:00-18:00
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:   Identyfikacja kryminalistycznaNiedziela 9:15-13:15

Mgr Błażej Stromczyński, Mgr Stanisław Rabczuk: Daktyloskopia i analiza daktyloskopijna
Wszystkie zajęcia odbędą się w Auli 102b na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (tj. tam, gdzie dotychczas).
z wyrazami szacunku
Zespół CNS UW

I Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW – rok akademicki 2022/2023

Szanowni Państwo,

z dumą i radością ogłaszamy uruchomienie tegorocznej edycji studiów podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW!

Osoby zakwalifikowane do programu otrzymały w tej sprawie stosowną wiadomość mailową oraz decyzje o przyjęciu (przesłane przez IRK).

Jednocześnie przypominamy o zaplanowanym już na najbliższą sobotęi niedzielę (22/23 października 2022) zjeździe, który obejmie:

W sobotę 22 października
  • godz. 11:30 – Zjazd rozpoczniemy otwierającym spotkaniem o charakterze przede wszystkim informacyjno-organizacyjnym. Przekażę Państwu informacje na temat programu, zaliczeń, kwestii formalnych i innych. Oczywiście będzie też czas na pytania.
  • godz. 14:00 – 18:00 – dr Anna Grochowska-Wasilewska (Zakład Postępowania Karnego WPiA UW): Wstęp do prawa i postępowania karnego.
W niedzielę 23 października
  • godz. 9:15 do godz. 13:15 – prok. Jędrzej Kupczyński (Katedra Kryminalistyki WPiA UW): Prawne i taktyczne ramy gromadzenia rzeczowego materiału dowodowego.
Kolejne zjazdy w będą rozpoczynały się, co do zasady, w soboty o godz. 9:15. Pierwsze spotkanie 22 października rozpoczynamy celowo bliżej południa, aby dać Państwu czas na rozpoznanie okolicy uniwersyteckiego Kampusu Ochota, dotarcie na miejsce i ewentualne załatwienie spraw formalnych wymagających bezpośredniego kontaktu z sekretariatem naszych studiów (obsługiwanym przez p. Grażynę Kawczyńską w pokojach dziekanatu Wydziału Biologii UW). Sekretariat tego dnia będzie czynny od ok. godziny 10. 
Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW