VII Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,

w ten weekend (22-23 stycznia 2022 r.) odbywa się VII Zjazd w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Zjazd jest realizowany w formule stacjonarnej, a jego szczegółowy harmonogram przedstawia się następująco:

 • sobota 22 stycznia,
  • blok poranny (godz. 9:15-13:15): insp. Urszula Cur;
   • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw Cz. I
  • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15): insp. Urszula Cur;
   • Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw Cz. II
 • niedziela 23 stycznia,
  • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): dr Jerzy Wojciechowski;
   • Badanie poligraficzne w kryminalistyce zastosowanie, podstawy prawne i teoretyczne
 •  

Zespół CNS UW

VI Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o jutro rozpoczynającym się VI Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Jest to pierwszy zjazd w 2022 roku i zarazem kolejny realizowany w formule zdalnej – kształcenie na wszystkich programach realizowanych w Centrum Nauk Sądowych odbywa się zdalnie do 10 stycznia br. 

Kolejny natomiast (VII) zjazd planowany jest do przeprowadzenia w formie stacjonarnej.

Tryb zdalny nie wpłynie na zakres tematyczny ani stopień realizacji zaplanowanych zajęć, a szczegółowy harmonogram VI Zjazdu obejmuje: 

sobota 8 stycznia,

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Gruza. Tytuł zajęć:
  • Konstrukcja opinii biegłego (biegły w sądzie)
 • Blok popołudniowy (godz. 14:15 do 18:15): mgr Krzysztof Worek. Temat zajęć:
  • Prawne i taktyczne ramy przesłuchania podejrzanego.

niedziela 9 stycznia,

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Gruza. Tytuł zajęć:
  • Techniczne badania dokumentów
 •  
 •  

Odpowiednie linki do udziału w zajęciach zostały oczywiście przekazane słuchaczom drogą mailową.

Z życzeniami zdrowia i pomyślności w 2022 roku,

Zespół CNS UW

V Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o jutro rozpoczynającym się V Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.

Jest to kolejny zjazd realizowany w formule zdalnej – na podstawie zarządzenia Dyrektora CNS wydanego w oparciu o regulacje uczelniane kształcenie na wszystkich programach realizowanych w Centrum odbywa się zdalnie do 22 grudnia br.

Wyrażamy nadzieję na szybki powrót do zjazdów stacjonarnych, tymczasem zaś łączymy życzenia bezpieczeństwa i zdrowia.

Tryb zdalny nie wpłynie na zakres tematyczny ani stopień realizacji zaplanowanych zajęć, a szczegółowy harmonogram V Zjazdu bejmuje: 

W sobotę: 

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): dr Michał Dobrowolski. Tytuły zajęć:
  • Wstęp do chemii,
  • Metody fizykochemiczne w kryminalistyce,
  • Metody fizykochemiczne ze szczególnym uwzględnieniem dyfrakcji promieni X, przykłady wykorzystania na podstawie konkretnych związków
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15): mgr Agata Jagielska. Tematy zajęć:
  • Spektrometria mas
  • Chromatografia
  • Fałszowanie suplementów diety

W niedzielę :

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): dr Michał Dobrowolski.
  • Nowe substancje psychoaktywne
  • Chemiczne metody ujawniania śladów.
 •  

 

Odpowiednie linki do udziału w zajęciach zostały oczywiście przekazane słuchaczom drogą mailową.

Z życzeniami zdrowia,

Zespół CNS UW

IV Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
w niniejszy weekend (27 i 28 listopada br.) trwa IV Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w CNS UW.
Podobnie jak wszystkie inne zajęcia w naszej jednostce, aktualnie zjazd odbywa się w formule zdalnej.
Decyzja o przejściu w tryb zdalny podyktowana jest troską o wspólne bezpieczeństwo, jednak planujemy powrót do formuły stacjonarnej.

Tryb zdalny nie wpłynie jednak na zakres tematyczny ani stopień realizacji zaplanowanych zajęć. 

Szczegółowy program obecnego zjazdu obejmuje: 

W sobotę:

 

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW. Tytuł zajęć: Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity.
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15): dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW. Tytuł zajęć: Od OSINT-u do SOCMINT-u czyli biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych.

 

W niedzielę :

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): dr Magdalena Tomaszewska-Michalak. Tytuł zajęć: Prawne i taktyczne ramy przesłuchania świadka oraz okazanie osoby.

Odpowiednie linki do udziału w zajęciach zostały oczywiście przekazane słuchaczom drogą mailową.

Z życzeniami zdrowia,

Zespół CNS UW

III Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o rozpoczynającym się jutro trzecim w tym roku akademickim zjeździe w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Zjazd rozplanowany jest na 20 i 21 listopada 2021 r. –  jego tematyka obejmie zagadnienia psychologii sądowej i wiktymologii.

Szczegółowy program zjazdu obejmuje: 

W sobotę:

 

 • blok poranny (godz. 9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), tytuł zajęć: Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz. I
 • Blok popołudniowy (godz 14:15 do 18:15: dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Psychologiczne), tytuł zajęć: Wiktymologia.

 

W niedzielę :

 • blok przedpołudniowy (9:15-13:15): prof. dr hab. Ewa Czerniawska (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), tytuł zajęć: Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej cz. II

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zespół CNS UW

II Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,
już jutro rozpocznie się drugi w tym roku akademickim Zjazd w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.
Program zjazdu 23 i 24 października 2021 obejmuje:

Zajęcia sobotnie:

 • prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Biegli i ich opinie w postępowaniu karnym”
 • prok. Jędrzej Kupczyński – „Prawne i taktyczne ramy gromadzenia rzeczowego materiału dowodowego”

Zajęcia w bloku niedzielnym:

 • mgr Błażej Stromczyński, mgr Stanisław Rabczuk – „Daktyloskopia i analiza daktyloskopijna (wykład i zajęcia praktyczne)”

Zajęcia odbywają się stacjonarnie, jak dotychczas – w auli Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zespół CNS UW

I Zjazd studiów podyplomowych w CNS UW w roku 2021/2022

Szanowni Państwo,

w ostatnich dniach, 16 i 17 października 2021 r., odbył się pierwszy w bieżącym roku akademickim zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW. Zgodnie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi trybu funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego, zjazd obył się w formule stacjonarnej – w takiej też formule zaplanowane są kolejne zjazdy.  Podczas I Zjazdu, oprócz spotkania inauguracyjno-informacyjnego z nowym kierownikiem studiów, dr Piotrem Lewulisem, realizowane były wstępne zajęcia merytoryczne poświęcone zagadnieniom wstępnym:

Zajęcia w bloku sobotnim:

 • dr Anna Grochowska Wasilewska (Zakład Postępowania Karnego WPiA UW) – „Wstęp do prawa i postępowania karnego”.

Zajęcia w bloku niedzielnym:

 • Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Katedra Kryminalistyki WPiA UW, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych) – „O pojęciu 'dowodu’ i identyfikacji kryminalistycznej”.

 

Serdecznie dziękujemy za udział w zjeździe

Zespół CNS UW

Funkcjonowanie CNS UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo,

wracamy do zajęć stacjonarnych. Niniejszym informujemy o treści pisma Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim, które w nawiązaniu do niedawnego Rozporządzenia MEiN powinno usunąć wątpliwości co do sposobu funkcjonowania uczelni w najbliższym roku akademickim (pełna treść pisma).

👉 Zajęcia dydaktyczne i egzaminy od początku października co do zasady prowadzone będą w obiektach UW (stacjonarnie), o ile tylko takiej możliwości nie ograniczą później zmiany w przepisach prawa (np. ponowne wprowadzenie ograniczeń).
👉 egzaminy i zaliczenia w sesji poprawkowej do dn. 30 września 2021 odbywają się bez zmian na ustalonych wcześniej zasadach (zdalnie).
Naturalnie, te reguły dotyczą co do zasady wszystkich zajęć prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Konieczne jest przy tym zachowania ostrożności i odpowiedzialnych postaw – o co już dziś prosimy – aby przyszła sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodziła w funkcjonowaniu naszego Uniwersytetu.

 

Zespół CNS

Studia Podyplomowe w CNS – II tura rekrutacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o uruchomieniu II tury rekrutacji do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Rekrutacja w II turze pozostanie otwarta w IRK do 24 września 2021 r. (do wyczerpania limitu miejsc).

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2021/2022) znajdują się:

 1. W zakładce dotyczącej rekrutacji na naszej stronie (Link) oraz na
 2. stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (link do IRK)
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i zawodów prawniczych, ale także do absolwentów wszystkich innych kierunków studiów i przedstawicieli wszystkich zawodów którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CNS UW

 

Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych – Rekrutacja 2021/2022

Szanowni Państwo,

z radością informujemy o uruchomieniu rekrutacji do kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

W nadchodzącym roku akademickim 2021/2022 studia planowane są do uruchomienia w formule stacjonarnej, zależnie od obowiązujących w tym zakresie regulacji ogólnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2021/2022) znajdują się:

 1. W zakładce dotyczącej rekrutacji na naszej stronie (Link) oraz na
 2. stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (link do IRK)
O przyjęcie na Studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych zainteresowani tematyką. Studia podyplomowe skierowane są w szczególności do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i zawodów prawniczych, ale także do absolwentów wszystkich innych kierunków studiów i przedstawicieli wszystkich zawodów którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę w zakresie kryminalistyki i nauk pokrewnych.

Z życzeniami zdrowia

Zespół CNS UW