Dr Kacper Gradoń absolwentem programu stypendialnego Fulbrighta

Z nieukrywaną dumą i satysfakcją informujemy, że dr Kacper Gradoń, Dyrektor Centrum Nauk Sądowych UW znalazł się w gronie absolwentów programu stypendialnego Fulbrighta. 

Jak mówi dr Gradoń: „To wspaniałe doświadczenie, zaszczyt i duża przygoda. Cieszę się, że dzięki wsparciu Fulbright Polska mogłem spędzić ważny i twórczy rok w University of Colorado Boulder. Mam też nadzieję, że nowe doświadczenia przydadzą się w pracy ze studentami Centrum Nauk Sądowych UW i Katedra Kryminalistyki WPiA UW.”

https://www.facebook.com/CNS.UW/photos/pcb.10156647497926788/10156647497321788/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDApKvPRsuwWS0YHzd3j_90r-LBgY5xOZarUvCXyK-uXewJGoK_dd3YnC6KLUdN7l58MiygQuaxOhDU&__xts__%5B0%5D=68.ARCxNS7g0fTpH_l79HK7P92vxycZL5AuD-MLE1Bf6gid8xczaCqOgC3wOgA0t69E4vMYPOz8ureEHuySecjlv9RNSBY_42SHdvq0Yys3P2FK1q7kTi_n2j-pECOceU-dtqn_PduefrnAyvYqeYltdD61lClQmFwDjNpPcLkQ1T6t4tIXnHOJkrM

https://www.facebook.com/CNS.UW/photos/pcb.10156647497926788/10156647497561788/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAYg1e5c9lna_eO8XeAFDZpAYvBM783mjOEmce2cqpOj1fpGA6Domw9zPYk0hITUjxhOVpjJu1AchhZ&__xts__%5B0%5D=68.ARCxNS7g0fTpH_l79HK7P92vxycZL5AuD-MLE1Bf6gid8xczaCqOgC3wOgA0t69E4vMYPOz8ureEHuySecjlv9RNSBY_42SHdvq0Yys3P2FK1q7kTi_n2j-pECOceU-dtqn_PduefrnAyvYqeYltdD61lClQmFwDjNpPcLkQ1T6t4tIXnHOJkrM

https://www.facebook.com/CNS.UW/photos/pcb.10156647497926788/10156647497806788/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARCmzCvpKTnNQh-CTvnJIi3fRJTd25YXG7StqfGZyHN8ZgAH6DOTeIercb3SK3ZFv-3XgdDZ2QEGYbiL&__xts__%5B0%5D=68.ARCxNS7g0fTpH_l79HK7P92vxycZL5AuD-MLE1Bf6gid8xczaCqOgC3wOgA0t69E4vMYPOz8ureEHuySecjlv9RNSBY_42SHdvq0Yys3P2FK1q7kTi_n2j-pECOceU-dtqn_PduefrnAyvYqeYltdD61lClQmFwDjNpPcLkQ1T6t4tIXnHOJkrM

Serdecznie Gratulujemy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Pracownicy, Z życia CNS and tagged , , .