XIV zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIV, ostatnim w tegorocznym cyklu zajęć, Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym prewencji kryminalnej, weryfikacji dowodów naukowych oraz działań białowywiadowczych (OSINT), który odbędzie się w dniach 8-9 maja br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

10 kwietnia (sobota):

  • Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz – „Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity”
  • Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz – „Od OSINT-u do SOCMINTu. Biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych”

11 marca (niedziela):

  • Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – „Dowody naukowe w kryminalistyce i procesie karnym”

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

Profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły z zakresu kryminalistyki wpisany na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa Praga, wykonujący ekspertyzy z zakresu kryminalistyki oraz badań dokumentów i pisma ręcznego.

Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, członek Zarządu oraz przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Były Dziekan Wydziału Prawa i Administracji i Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego. W Centrum Nauk Sądowych pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej i kierownika studiów Kryminalistyka i Nauki Sądowe. Interesuje się literaturą i filmami sci-fi oraz sportem, czynnie przez wiele lat trenował  szermierkę.

Dr hab. prof. UW Paweł Waszkiewicz

doktor habilitowany nauk prawnych specjalizujący się w tematach prewencji kryminalnej, monitoringu wizyjnego, biometrii, pracy operacyjnej czy metod inwigilacji. Zatrudniony Katedrze Kryminalistyki WPiA UW, wykładowca i profesor wizytujący m.in. University of Ottawa, Rutgers University, University College London, Universidad de Alicante, Teesside University.

 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

XIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym wykorzystaniu fizyki w kryminalistyce, z uwzględnieniem zagadnień spektroskopii, fizyki jądrowej i mikroskopii elektronowej.

Zajęcia realizowane będą  przez wykładowców Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Dzień Otwarty UW 2021 Online

Szanowni Państwo,

już 24 kwietnia na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się Dzień Otwarty. Podczas spotkania online kandydaci na studia będą mogli m.in. poznać ofertę edukacyjną uczelni, zasady rekrutacji, wziąć udział w lekcjach pokazowych, warsztatach oraz quizach. 

Dzień Otwarty to jedno z najważniejszych cyklicznych wydarzeń UW. W tym roku – podobnie jak w zeszłym – odbędzie się zdalnie. Wszyscy zainteresowani studiami na UW będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem uczelni, programami studiów prezentowanymi przez wydziały i jednostki. Wydarzenie otworzy prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się.

Dzień Otwarty UW odbędzie się 24 kwietnia w godz. od 10.00 do 16.00 na platformie dzienotwarty.uw.edu.pl. Wszyscy, którzy chcą uczestniczyć w spotkaniu, proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnego >>. Tylko osoby zarejestrowane będą miały pełny dostęp do platformy.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia 2021/2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Kryminalistyki do zapoznania się z ofertą rekrutacji 2021/22 na studia stacjonarne  realizowane przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku oferujemy Państwu edukację na trzech kierunkach studiów II stopnia, a mianowicie:

I tura rejestracji w systemie IRK  zaczyna się 07 czerwca 2021 r. i trwa do 05 lipca 2021 r.

Szczegóły dotyczące rekrutacji, zagadnienia do rozmowy kwalifikacyjnej oraz link do rejestracji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej http://cns.uw.edu.pl/rekrutacja-2/ oraz pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się od 12 do 16 lipca 2021 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 29 lipca  2021 roku.

Dokumenty będziemy przyjmować w dniach:

  • I termin: 30 lipca, 2-3 sierpnia 2021 r.
  • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I terminie): 4-5 sierpnia 2021 r.
  • III termin( w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w II terminie):  6-9 sierpnia 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

XII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym wykorzystaniu genetyki oraz biologii molekularnej w kryminalistyce, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

10 kwietnia (sobota):

9:15-13:15: dr Magdalena Kaliszewska: „Metody analizy DNA: izolacja, ocena ilościowa i jakościowa, amplifikacja oraz detekcja produktów PCR” a także „DNA fingerprinting i CODIS”.
14:15-16:00: dr Magdalena Kaliszewska: „Predykcja cech fenotypowych na podstawie genotypu”.
16:15-18:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. I”.

11 marca (niedziela):

9:15-13:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. II”.

Sylwetki wykładowców:

Dr Magdalena Kaliszewska

ukończyła studia I, II i III stopnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Analityki medycznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii WB UW, gdzie prowadzi zajęcia w ramach przedmiotów takich jak Genetyka z inżynierią genetyczną, Genetyka człowieka oraz Genetyka kryminalistyczna.

Stawia przede wszystkim na wykorzystanie wiedzy w praktyce, dlatego w swojej pracy zawodowej współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi i zajmuje się analizą molekularnego podłoża chorób mitochondrialnych. Z tego powodu także, od kwietnia do lipca 2020 roku, uczestniczyła w tworzeniu i organizacji pracowni diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Dr Takao Ishikawa

jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. pracuje w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UW i zajmuje się m.in. białkami prionowymi u drożdży Saccharomyces cerevisiae, a także współpracuje z Pracownią Nowe Metody Spektroskopii NMR w zakresie badań  nad białkami natywnie nieustrukturyzowanymi. Na Wydziale Biologii UW prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: biochemia, biologia molekularna, białka i kwasy nukleinowe, a także biologia molekularna dla humanistów (przedmiot ogólnouniwersytecki).

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

XI zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XI Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym tematyce Profilowania Kryminalnego, który odbędzie się w dniach 20-21 marca br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

20 marca (sobota):

9:15-13:15: Mł. insp. Urszula Cur: Profilowanie Kryminalne I 
14:15-18:15: Mł. insp. Urszula Cur: Profilowanie Kryminalne II 

21 marca (niedziela):

9:15-13:15: Mł. insp. Urszula Cur: Technika i taktyka przesłuchań

Sylwetki wykładowców:

Mł. insp. w st. spoczynku, mgr Urszula Cur

w latach 1997 – 2019 psycholog policyjna w Komendzie Głównej Policji (w Wydziale Psychologów Policyjnych i Wydziale Werbunkowym) oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji (w Zespole Wsparcia Psychologicznego). Absolwentka Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych.

Od 2001 roku profiluje nieznanych sprawców i opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia i uprowadzenia, przestępstwa motywowane nienawiścią, niewyjaśnione zgony). Od 2019 psycholożka i profilerka w cywilu, wykładowczyni w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Autorka programów szkoleniowych (stacjonarnych i gier terenowych) oraz licznych profilowanych warsztatów specjalistycznych m.in. dla psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury. Autorka i współautorka publikacji tematycznych.

Właścicielka Sie7dem Centrum Psychologii Stosowanej. Naukowo zajmuje się profilowaniem i psychologią śledczą i psychologią bezpieczeństwa, wraca do dawnych, niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.  

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

X zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym tematyce Analizy oraz Wywiadu Kryminalnego, który odbędzie się w dniach 6-7 marca br

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

6 marca (sobota):

9:15-13:15: Insp. Krystian Wojciechowski: Analiza Kryminalna I
14:15-18:15: Insp. Krystian Wojciechowski: Analiza Kryminalna II

7 marca (niedziela):

9:15-13:15: Gen. Wiesław Kordas: Wywiad Kryminalny

Sylwetki wykładowców:

Insp. Krystian Wojciechowski

Inspektor Policji w stanie spoczynku, analityk kryminalny z wieloletnim doświadczeniem, przez 10 lat zajmujący stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Insp. Wojciechowski jest stałym współpracownikiem i cenionym ekspertem Centrum Nauk Sądowych UW.

Gen. Wiesław Kordas

Należy on do czołowych polskich analityków kryminalnych. Kierował – w stopniu Inspektora – Biurem Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Po odejściu ze służby w Policji był wicedyrektorem Centrum Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

IX zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 20-21 lutego br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

20 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część II
14:15-18:15: Dr Paweł Szpot: Toksykologia Sądowa

21 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Prof. Marcin Kadej: Entomologia Sądowa

 

Sylwetki wykładowców:

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk biologicznych, inżynier zarządzania i marketingu. Profesor UWr, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (kadencja 2020-2024), przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne UWr (kadencja 2020-2024), kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr (od 2019 r.).

Specjalizuje się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny: kryminalistyka, specjalizacja: entomologia i entomologia sądowa. Członek Polskiego Towarzystwa Medyków Sądowych i Kryminologii (od 2018 r.) oraz European Association for Forensic Entomolgy (od 2019 r.). Współpracuje z Pracownią Tanatologii Sądowej i Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Katedrą Kryminalistyki Państwowej Uczelni im. St. Staszica w Pile.

W ramach entomologii sądowej zajmuje się badaniem rozsiedlenia i bionomii nekrofagicznych gatunków owadów, ale też innych bezkręgowców; wymianą doświadczeń ze specjalistami entomologii i medycyny sądowej w kraju i za granicą; opracowywaniem specjalistycznych opinii na potrzeby wstępnych postępowań kryminalistycznych; edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z biologią i entomologią sądową. Pomysłodawca otwartych seminariów naukowych poświęconych tematom oscylującym wokół entomologii sądowej oraz kryminalistyki. Inne zainteresowania: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, audyty jakościowe.

Dr n. med. Paweł Szpot

Pracowniki naukowy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, chociaż działalność w zakresie toksykologii sądowej rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2015 r. obronił pracę doktorską z wyróżnieniem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zażyciową i pośmiertną diagnostyką zatruć, badaniem materiału dowodowego, tworzeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych w analizach toksykologicznych i opiniowaniem sądowo-toksykologicznym. Szczególnie jest zainteresowany metodologicznym aspektem ekspertyzy toksykologicznej.

Dr Paweł Szpot w trakcie trwania swojej kariery zawodowej przeprowadził tysiące badań toksykologiczno-sądowych najróżniejszych materiałów dowodowych od badań narkotyków, leków i „dopalaczy”, przez materiał sekcyjny, po ekshumowane szczątki ludzkie i zaschnięte plamy krwi.

Jest autorem wielu zagranicznych publikacji naukowych z zakresu toksykologii sądowej i laureatem Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego za pracę w dziedzinie toksykologii sądowej przyznawanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

VIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 6-7 lutego br.
Zjazd ten, zostanie w całości poświęcony zagadnieniom Antropologii oraz Medycyny Sądowej.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

6 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część I
14:15-18:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część I

7 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część II

Sylwetki wykładowców:

Dr Agata Thannhauser

Antropolog sądowy, asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biegła z zakresu szeroko pojętej identyfikacji. Jako absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność biologia człowieka) ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (na kierunku kryminalistyka) a także Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej. Obecnie jest studentką piątego roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, International Academy of Legal Medicine, Forensic Anthropology Society of Europe – a section of International Academy of Legal Medicine. Jako jedyna z Polski należy do Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Society of Legal Medicine. Jest współpracownikiem Pracowni Biologii I Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej od 2011 roku uczestniczy w badaniach ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz na Powązkach Wojskowych we Warszawie na tzw. Łączce.

W 2016 roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

VII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym w Nowym Roku, VII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa  Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 23-24 stycznia br. 

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

23 stycznia (sobota):

9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Kryminalistyczne badania pisma ręcznego” 
14:15-18:15: mgr Kacper Choromański: „Wprowadzenie do analizy śladów krwawych”

24 stycznia (niedziela):

9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Kryminalistyczne badania dokumentów” 

 

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Od blisko 25 lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Jest autorką ponad 125 artykułów, 14 monografii i redakcji naukowych monografii, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 23 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. W swoich pracach naukowych porusza problematykę biegłych, ich kompetencji, zasad opiniowania, regulacji prawnych dotyczących biegłych.

Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych prof. dr hab. Ewa Gruza była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarządu i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw, w tym projektów ustaw o biegłych. Za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mgr Kacer Choromański

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW. Analizą śladów krwawych zajmuje się od 2012 r., autor nowoczesnej polskiej terminologii z zakresu analizy śladów krwawych,  stały członek organizacji międzynarodowej IABPA (International Organization Bloodstain Pattern Analysts). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zabójstw, samobójstw, wypadków i zgonów naturalnych związanych z wynaczynieniem krwi, oględzin, fotografii kryminalistycznej, taktyki procesowej oraz biegłego w procesie karnym. Wolne chwile spędza z rodziną w kinie lub na spacerach.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW