II zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3-4 listopada br. odbędzie się II zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z zapowiedziami i informacjami przekazanymi Państwu podczas spotkania inauguracyjnego, zjazd ten będzie miał charakter zajęć upełniająco-wprowadzających. Pozwolą one Państwu na opanowanie nowego aparatu pojęciowego i zapoznanie się z zakresem metod badawczych właściwych poszczególnym dyscyplinom, z którymi będziecie mieć Państwo do czynienia podczas wykładów i ćwiczeń przewidzianych w toku pozostałych zjazdów w tym roku akademickim.

Program zjazdu:

4 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia poranne poświęcone będą wprowadzeniu do nauk fizyko-chemicznych. Poprowadzi je prof. dr hab. Andrzej Witowski, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz członek Rady Naukowej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

(godz. 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poświęcone będą wprowadzeniu do nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i postępowania karnego. Poprowadzą je:

Adw. Anna Winczakiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od kilku lat adwokat, prowadzący własną kancelarię specjalizującą się w prawie karnym i prawie pracy. Do jej zainteresowań naukowych należy zagadnienie pomyłek wymiaru sprawiedliwości, przestępstw seksualnych oraz nieszczęśliwego wypadku jako przyczyny śmierci. Prezes Towarzystwa Paragraf 22, przewodnik spacerów kryminalnych, wykładowca tematyki prawnej i kryminalistycznej.

Adw. Piotr Modzlewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych od początku jego istnienia, od 2016 r. jego Wiceprezes. Pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów, zaś zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy. Angażuje się przede wszystkim w działalność edukacyjną i naukową Towarzystwa w charakterze organizatora i prelegenta.

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.
Więcej informacji: www.paragraf22.eu.

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w tym wykładzie, jako że wiedza i słownictwo z którym będziecie mieć Państwo do czynienia przyda się Wam podczas bardzo wielu zajęć w ramach naszych Studiów Podyplomowych. 

4 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne stanowić będą wprowadzenie do nauk biologicznych. Poprowadzi je dr Łukasz Banasiak z Wydziału Biologii UW, Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .