KiNS – specjalizacja genetyczno-biologiczna

Studia magisterskie na kierunku: „Kryminalistyka i Nauki Sądowe” prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych UW umożliwiają zdobycie jednej ze specjalizacji:

-> ogólnokryminalistycznej,
-> genetyczno-biologicznej, lub
-> fizykochemicznej.

Wszystkich zainteresowanych studiami zachęcamy do zapoznania się z przedmiotami realizowanymi w ramach specjalizacji genetyczno-biologicznej.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia magisterskie and tagged , .