XII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym wykorzystaniu genetyki oraz biologii molekularnej w kryminalistyce, który odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

10 kwietnia (sobota):

9:15-13:15: dr Magdalena Kaliszewska: „Metody analizy DNA: izolacja, ocena ilościowa i jakościowa, amplifikacja oraz detekcja produktów PCR” a także „DNA fingerprinting i CODIS”.
14:15-16:00: dr Magdalena Kaliszewska: „Predykcja cech fenotypowych na podstawie genotypu”.
16:15-18:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. I”.

11 marca (niedziela):

9:15-13:15: dr Takao Ishikawa: ”Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. II”.

Sylwetki wykładowców:

Dr Magdalena Kaliszewska

ukończyła studia I, II i III stopnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu Analityki medycznej w Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pracuje jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii WB UW, gdzie prowadzi zajęcia w ramach przedmiotów takich jak Genetyka z inżynierią genetyczną, Genetyka człowieka oraz Genetyka kryminalistyczna.

Stawia przede wszystkim na wykorzystanie wiedzy w praktyce, dlatego w swojej pracy zawodowej współpracuje z licznymi ośrodkami klinicznymi i zajmuje się analizą molekularnego podłoża chorób mitochondrialnych. Z tego powodu także, od kwietnia do lipca 2020 roku, uczestniczyła w tworzeniu i organizacji pracowni diagnostyki zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Dr Takao Ishikawa

jest absolwentem Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. pracuje w Zakładzie Biologii Molekularnej Wydziału Biologii UW i zajmuje się m.in. białkami prionowymi u drożdży Saccharomyces cerevisiae, a także współpracuje z Pracownią Nowe Metody Spektroskopii NMR w zakresie badań  nad białkami natywnie nieustrukturyzowanymi. Na Wydziale Biologii UW prowadzi zajęcia z takich przedmiotów jak: biochemia, biologia molekularna, białka i kwasy nukleinowe, a także biologia molekularna dla humanistów (przedmiot ogólnouniwersytecki).

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .