IX zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 20-21 lutego br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

20 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część II
14:15-18:15: Dr Paweł Szpot: Toksykologia Sądowa

21 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Prof. Marcin Kadej: Entomologia Sądowa

 

Sylwetki wykładowców:

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk biologicznych, inżynier zarządzania i marketingu. Profesor UWr, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (kadencja 2020-2024), przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne UWr (kadencja 2020-2024), kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr (od 2019 r.).

Specjalizuje się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny: kryminalistyka, specjalizacja: entomologia i entomologia sądowa. Członek Polskiego Towarzystwa Medyków Sądowych i Kryminologii (od 2018 r.) oraz European Association for Forensic Entomolgy (od 2019 r.). Współpracuje z Pracownią Tanatologii Sądowej i Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Katedrą Kryminalistyki Państwowej Uczelni im. St. Staszica w Pile.

W ramach entomologii sądowej zajmuje się badaniem rozsiedlenia i bionomii nekrofagicznych gatunków owadów, ale też innych bezkręgowców; wymianą doświadczeń ze specjalistami entomologii i medycyny sądowej w kraju i za granicą; opracowywaniem specjalistycznych opinii na potrzeby wstępnych postępowań kryminalistycznych; edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z biologią i entomologią sądową. Pomysłodawca otwartych seminariów naukowych poświęconych tematom oscylującym wokół entomologii sądowej oraz kryminalistyki. Inne zainteresowania: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, audyty jakościowe.

Dr n. med. Paweł Szpot

Pracowniki naukowy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, chociaż działalność w zakresie toksykologii sądowej rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2015 r. obronił pracę doktorską z wyróżnieniem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zażyciową i pośmiertną diagnostyką zatruć, badaniem materiału dowodowego, tworzeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych w analizach toksykologicznych i opiniowaniem sądowo-toksykologicznym. Szczególnie jest zainteresowany metodologicznym aspektem ekspertyzy toksykologicznej.

Dr Paweł Szpot w trakcie trwania swojej kariery zawodowej przeprowadził tysiące badań toksykologiczno-sądowych najróżniejszych materiałów dowodowych od badań narkotyków, leków i „dopalaczy”, przez materiał sekcyjny, po ekshumowane szczątki ludzkie i zaschnięte plamy krwi.

Jest autorem wielu zagranicznych publikacji naukowych z zakresu toksykologii sądowej i laureatem Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego za pracę w dziedzinie toksykologii sądowej przyznawanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .