VIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 6-7 lutego br.
Zjazd ten, zostanie w całości poświęcony zagadnieniom Antropologii oraz Medycyny Sądowej.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

6 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część I
14:15-18:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część I

7 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część II

Sylwetki wykładowców:

Dr Agata Thannhauser

Antropolog sądowy, asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biegła z zakresu szeroko pojętej identyfikacji. Jako absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność biologia człowieka) ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (na kierunku kryminalistyka) a także Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej. Obecnie jest studentką piątego roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, International Academy of Legal Medicine, Forensic Anthropology Society of Europe – a section of International Academy of Legal Medicine. Jako jedyna z Polski należy do Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Society of Legal Medicine. Jest współpracownikiem Pracowni Biologii I Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej od 2011 roku uczestniczy w badaniach ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz na Powązkach Wojskowych we Warszawie na tzw. Łączce.

W 2016 roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .