Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych 2020/21

Szanowni Państwo,

7 września 2020 roku, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Alojzy Nowak wydał Zarządzenie nr 206 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z którym można się zapoznać w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf

Z Zarządzenia J.M. Rektora wynika, że co do zasady, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mają być prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chciałbym poinformować Państwa, że w aktualnie trwającej rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych uzyskaliśmy liczbę zgłoszeń wystarczającą do podjęcia decyzji o uruchomienia nowej edycji Studiów w roku akademickim 2020/2021.

Samo uruchomienie nowej edycji uzależnione jest od złożenia przez Państwa wymaganych dokumentów, tak więc zwracam się do Państwa z uprzejmą prośba o kontakt z naszym Dziekanatem i przesłanie niezbędnej dokumentacji. Chciałbym zarazem podkreślić, że rekrutacja jest wciąż otwarta, tak więc serdecznie zapraszamy do udziału w naszych Studiach wszystkie osoby zainteresowane problematyką kryminalistyki i nauk sądowych.

Naszą intencją jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu kształcenia, przy zachowaniu wymogów prawnych i instytucjonalnych. Kierujemy się przy tym najważniejszym postulatem ochrony Państwa zdrowia, tak więc stosować musimy się do odpowiednich przepisów prawa, dotyczących kwestii sanitarno-epidemiologicznych. Planujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego od serii wykładów kursowych prowadzonych zdalnie. Co roku, pierwszy semestr zajęć poświęcony jest przede wszystkim problematyce teoretycznej, natomiast zajęcia o naturze praktycznej, czy te związane z elementami warsztatowymi odbywają się przeważnie w semestrze letnim.

Uważamy więc, że jesteśmy w stanie wypełnić warunki opisane w Zarządzeniu Rektora, planując na semestr zimowy te zajęcia, których zakres umożliwia zdalną formę wykładów. Będziemy też starać się, by w każdym przypadku nasi wykładowcy umożliwiali Państwu indywidualny kontakt (przy użyciu metod zdalnych).

Wszelkie materiały z zajęć będą publikowane na dostępnej tylko dla Państwa, zabezpieczonej hasłem, stronie internetowej. Gdy tylko pojawi się możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych (lub „hybrydowych”), niezwłocznie przystąpimy do realizacji spotkań bezpośrednich (rzecz jasna przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy nadzieję, że w semestrze letnim będziemy mogli wdrożyć wszystkie standardowe formy kształcenia (wykłady bezpośrednie, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe).

W semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego udało nam się – mimo niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej i krajowego „lock-downu” zrealizować praktycznie cały program zajęć. Ze względu na ograniczenia prawne i sanitarne nie mogliśmy przeprowadzić tylko dwóch bloków zajęć: z zakresu genetyki sądowej (laboratoria) i praktyki pracy technika kryminalistyki.

Naszych Studentów z roku akademickiego 2019/2020 informujemy, że wszystkie te zajęcia zostaną zrealizowane przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Pamiętamy o Państwu i chcemy podkreślić, że są Państwo dla nas ogromnie ważni – z pewnością zrobimy wszystko co w naszej mocy, by nadrobić niezawinioną przez nas stratę w programie Państwa Studiów.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za ogromną cierpliwość, zrozumienie i życzliwość. Kandydatów do udziału w nowej edycji Studiów (2020/2021) uprzejmie proszę o pilne przekazywanie dokumentów do naszego Dziekanatu – od Państwa współpracy bezpośrednio zależy ostateczna decyzja o uruchomieniu nowego roku akademickiego na Studiach Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych.

Życząc Państwu zdrowia, łączę wyrazy szacunku

w imieniu całego Zespołu Centrum Nauk Sądowych UW

dr hab. Kacper Gradoń

Dyrektor CNS UW.

Posted in CNS UW, Ogłoszenia and tagged , .