Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych 2020/21

Szanowni Państwo,

7 września 2020 roku, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Alojzy Nowak wydał Zarządzenie nr 206 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z którym można się zapoznać w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf

Z Zarządzenia J.M. Rektora wynika, że co do zasady, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mają być prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chciałbym poinformować Państwa, że w aktualnie trwającej rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych uzyskaliśmy liczbę zgłoszeń wystarczającą do podjęcia decyzji o uruchomienia nowej edycji Studiów w roku akademickim 2020/2021.

Samo uruchomienie nowej edycji uzależnione jest od złożenia przez Państwa wymaganych dokumentów, tak więc zwracam się do Państwa z uprzejmą prośba o kontakt z naszym Dziekanatem i przesłanie niezbędnej dokumentacji. Chciałbym zarazem podkreślić, że rekrutacja jest wciąż otwarta, tak więc serdecznie zapraszamy do udziału w naszych Studiach wszystkie osoby zainteresowane problematyką kryminalistyki i nauk sądowych.

Naszą intencją jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu kształcenia, przy zachowaniu wymogów prawnych i instytucjonalnych. Kierujemy się przy tym najważniejszym postulatem ochrony Państwa zdrowia, tak więc stosować musimy się do odpowiednich przepisów prawa, dotyczących kwestii sanitarno-epidemiologicznych. Planujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego od serii wykładów kursowych prowadzonych zdalnie. Co roku, pierwszy semestr zajęć poświęcony jest przede wszystkim problematyce teoretycznej, natomiast zajęcia o naturze praktycznej, czy te związane z elementami warsztatowymi odbywają się przeważnie w semestrze letnim.

Uważamy więc, że jesteśmy w stanie wypełnić warunki opisane w Zarządzeniu Rektora, planując na semestr zimowy te zajęcia, których zakres umożliwia zdalną formę wykładów. Będziemy też starać się, by w każdym przypadku nasi wykładowcy umożliwiali Państwu indywidualny kontakt (przy użyciu metod zdalnych).

Wszelkie materiały z zajęć będą publikowane na dostępnej tylko dla Państwa, zabezpieczonej hasłem, stronie internetowej. Gdy tylko pojawi się możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych (lub „hybrydowych”), niezwłocznie przystąpimy do realizacji spotkań bezpośrednich (rzecz jasna przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy nadzieję, że w semestrze letnim będziemy mogli wdrożyć wszystkie standardowe formy kształcenia (wykłady bezpośrednie, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe).

W semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego udało nam się – mimo niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej i krajowego „lock-downu” zrealizować praktycznie cały program zajęć. Ze względu na ograniczenia prawne i sanitarne nie mogliśmy przeprowadzić tylko dwóch bloków zajęć: z zakresu genetyki sądowej (laboratoria) i praktyki pracy technika kryminalistyki.

Naszych Studentów z roku akademickiego 2019/2020 informujemy, że wszystkie te zajęcia zostaną zrealizowane przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Pamiętamy o Państwu i chcemy podkreślić, że są Państwo dla nas ogromnie ważni – z pewnością zrobimy wszystko co w naszej mocy, by nadrobić niezawinioną przez nas stratę w programie Państwa Studiów.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za ogromną cierpliwość, zrozumienie i życzliwość. Kandydatów do udziału w nowej edycji Studiów (2020/2021) uprzejmie proszę o pilne przekazywanie dokumentów do naszego Dziekanatu – od Państwa współpracy bezpośrednio zależy ostateczna decyzja o uruchomieniu nowego roku akademickiego na Studiach Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych.

Życząc Państwu zdrowia, łączę wyrazy szacunku

w imieniu całego Zespołu Centrum Nauk Sądowych UW

dr hab. Kacper Gradoń

Dyrektor CNS UW.

Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora UW z 10 marca 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności UW.
Zarządzenie dotyczy m.in.:
  • odwołania do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie;
  • odwołania do 30 kwietnia 2020 r. wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych);
  • zawieszenia do 30 kwietnia 2020 r. służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów.
Tłumaczenie zarządzenia na język angielski dostępne jest na stronie: en.uw.edu.pl/information-on-preventing-covid-19-spread-among-the-uw-community.
Ze względu na dynamiczny rozwoju sytuacji rekomendujemy śledzenie:
zakładki na stronie głównej Uniwersytetu Warszawskiego zawierającej komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa

 

strony Głównego Inspektora Sanitarnego

 

Zespół CNS UW

Zawieszenie toku Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

W związku z Zarządzeniem nr 50 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 10 marca 2020 r.  w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, oraz kierując się troską o Państwa zdrowie i dobre samopoczucie psychofizyczne, zmuszony jestem tymczasowo zawiesić cykl naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W świetle postanowień Zarządzenia, jak również dzisiejszej decyzji podjętej na szczeblu rządowym (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), nie mamy faktycznej i prawnej możliwości prowadzenia jakichkolwiek zajęć dydaktycznych. Niestety dotyczy to również studiów podyplomowych.

Wszystkie zaplanowane bloki zajęć ODBĘDĄ SIĘ, a wznowienie naszych zjazdów nastąpi natychmiast po zniesieniu administracyjnych i sanitarno-epidemiologicznych ograniczeń. Jest pewne, że zjazdy odbywać się będą w czerwcu i być może również na samym początku lipca.

Jestem świadomy tego, że dla niektórych spośród Państwa jest to sytuacja bardzo trudna i wymagająca pewnego przemodelowania swoich planów. Podkreślam jednak, że jest to zdarzenie na które nie mamy (jako CNS) absolutnie żadnego wpływu. Stan wyższej konieczności i siła wyższa nie pozwalają nam na to by funkcjonować na standardowych zasadach.

Dochowam wszelkich starań, by nie ominęły Państwa żadne zaplanowane zajęcia, w tym ćwiczenia praktyczne, zajęcia laboratoryjne i warsztaty terenowe.

Będę bardzo wdzięczny za Państwa zrozumienie i przychylność.

Z poważaniem,
Kacper Gradoń
Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wyład: „Geokryminalistyka: Zastosowanie metod geologicznych przez organy ścigania”

Szanowni Państwo,

Centrum Nauk Sądowych UW oraz Wydział Geologii UW mają przyjemność zaprosić na wykład dr L. Donnelly’ego oraz dr A. Ruffell’a (Initiative on Forensic Geology IUGS) pt.: „Forensic Geology: The Applications of Geology to Police and Law Enforcement” („Geokryminalistyka: Zastosowanie metod geologicznych przez organy ścigania”).

Wykład odbędzie się w języku angielskim.

Podczas wykładu prezentowane będą miejsca zbrodni oraz szczątki ludzkie. Dokumentowanie foto-video zabronione.

Serdecznie Zapraszamy!

Dzień Otwarty UW

Wszystkie osoby zainteresowane studiami z zakresu prawa oraz kryminalistyki serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty UW który odbędzie się 27 kwietnia 2019 r. na Kampusie Głównym UW (Krakowskie Przedmieście 26/28) w  godz. 10.00 do 16.00.

W ramach wydarzenia zaprezentują się uczelniane jednostki. Swoje stanowisko będzie mieć również Centrum Nauk Sądowych UW.

Będzie można porozmawiać z wykładowcami i studentami, poznać ofertę edukacyjną i zasady rekrutacji, czy też pospacerować po zabytkowym kampusie.

W ramach wydarzenia o godz. 12.00 zapraszamy na wykład o rozwoju kryminalistyki i studiach magisterskich z zakresu kryminalistyki. Wykład odbędzie się w sali 105 w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Listopadowe Seminarium Doktorskie Katedry Kryminalistyki WPiA UW

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w listopadowym seminarium doktorskim Katedry Kryminalistyki WPiA UW, prowadzonym przez prof. T. Tomaszewskiego.

Seminarium odbędzie się w najbliższy poniedziałek – 26 listopada 2018 r., o godzinie 18:00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (kampus centralny UW).

Gościem seminarium będzie Pani Anna Przewor, która wygłosi referat pt.: „Pamieć deklaratywna i proceduralna oraz ich rola w fałszowaniu podpisów”.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

Uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Szanowni Państwo,

Rada Naukowa i Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego zapraszają na uroczystość wręczenia nagród laureatom XIX Edycji Konkursu im. prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 14 listopada o godz. 11: 30  w Auli A2 Collegium Iuridicum II Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Lipowa 4 w Warszawie.

W czasie uroczystości prof. Jarosław Moszczyński wygłosi wykład pt. „Wokół nowego paradygmatu kryminalistyki”.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

Rekrutacja na studia Centrum Nauk Sądowych UW

Szanowni Państwo,

informujemy, że już w najbliższych dniach rusza rekrutacja na studia prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego:

  • w dniu 1 czerwca na  Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://cns.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja-201819/

  • w dniu 5 czerwca na Studia II stopnia (magisterskie) na kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe

szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo pod adresem: http://cns.uw.edu.pl/studia-magisterskie/rekrutacja/ 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW