X zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 23-24 lutegoNajbliższy zjazd będzie poświęcony w całości zagadnieniom związanym z psychologią sądową, a prowadzony będzie przez ekspertów z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

23 lutego (sobota)

godz. 9:15-13:15 

Poranny wykład pt.: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej – część I” poprowadzi Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska, była Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor E. Czerniawska kieruje Zakładem Psychologii Uczenia się i Pamięci. Ma rozlegle zainteresowania naukowe: od psychologii pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej, poprzez psychologię węchu i pamięci węchowej, aż do roli muzyki w przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych. Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów w monografiach.

godz. 14:15-18:15

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poprowadzi Pan Dr Jerzy Wojciechowski z Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii UW. Dr Wojciechowski jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, a także wybitnym specjalistą z zakresu psychologii kłamstwa i możliwości wykorzystania badań poligraficznych w kryminalistyce. Tematem wykładu dr Wojciechowskiego będą: „Badania poligraficzne w kryminalistyce – zastosowanie, podstawy prawne i teoretyczne”

24 lutego (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone „Psychologi pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej” kontynuować będzie Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .