IX Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zajęcia przewidziane na 11 marca 2023 w ramach IX Zjazdu Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych muszą zostać przeniesione na 27 maja 2023 (jeden z terminów rezerwowych wskazanych w harmonogramie).
Zajęcia w dn. 12 marca 2023 odbędą się bez zmian i obejmą:
  9.15-13.15 Niedziela Dr hab. Magdalena Spólnicka Ślady biologiczne na miejscu oględzin

Mechanizmy powstawania śladów krwawych

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS UW

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS

Szanowni Państwo,
uprzejmie przypominamy o zaplanowanym na 25 i 26 lutego br. VIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.
Tym razem zjazd obejmie problematykę medycyny sądowej, a także metodologii nauki (z perspektywy przedstawiciela nauk biologicznych). 
Szczegółowy harmonogram tego zjazdu prezentuje się następująco:
25-26 lutego 2023
9.15-13.15   Dr Marcin Fudalej Medycyna sądowa (I)
14-18   Dr Marcin Fudalej Medycyna sądowa (II)
9.15-13.15   Dr Marcin Chrzanowski Metoda naukowa jako sposób na fake newsy, błędne przekonania, pseudonaukę i manipulacje

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS UW

VI Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,
początek drugiej części semestru zimowego 2022/2023 zbiega się z terminem VI Zjazdem Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Zaplanowane na 14 i 15 stycznia zajęcia będą stanowiły swoistą kontynuację zagadnień psychologicznych i związanych z przesłuchaniami, a ich program kształtuje się następująco:

Sobota 9:15-13:15
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (I)

Sobota 14:00-18:00
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (II)
Niedziela 9:15-13:15
Mgr Krzysztof Worek: Prawne i taktyczne ramy przesłuchania podejrzanego

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS

Skreślenia z list słuchaczy w związku z upływem okresu studiów podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w zwiazku z treścią par. 29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów podyplomowych na UW (wprowadzonym Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Monitor UW z 2021 r., poz. 238, dalej: Regulamin). Kierownik studiów podyplomowych na obowiązek skreślenia z listy słuchaczy osób, które nie spełniły w terminie warunków zaliczenia studiów podyplomowych.Program studiów podyplomowych w CNS UW trwa dwa semestry (pełen rok akademicki – od 1 października do 30 września danego roku).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu studiów podyplomowych na czas oznaczony – wyłącznie na Państwa pisemny wniosek. Wniosek o wydłużenie okresu studiów podyplomowych (np. na czas potrzebny do złożenia pracy) należy zaadresować do Kierownika studiów podyplomowych. Podstawę takiego wniosku stanowi par. 30 ust. 6 Regulaminu. We wniosku należy dokładnie określić czas przedłużenia w miesiącach. Szczegóły i wzór wniosku znajduja się do pobrania na naszej stronie

Niniejsze ogłoszenie nie jest skierowane do słuchaczek i słuchaczy obecnie realizujących program ani do osób które składały w ostatnim czasie wnioski o przedłużenie toku studiów.

Z wyrazami szacunku

Zespół CNS

V Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW

W miniony weekend 17-18 grudnia, w ramach Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych mieliśmy zaszczyt organizować zajęcia z udziałem wykładowczyń związanych z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego – szczegółowt harmonogram zajęć przypominamy poniżej.

Były to ostatnie zajęcia w ramach studium w tym roku (kalendarzowym, oczywiście) – do zajeć merytorycznych w ramach studium podyplomowego wrócimy w połowie stycznia!

 

Sobota godz. 9.15-13.15

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 • Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej (cz. 1)

Sobota godz. 14-18

dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

 • Wiktymologia

Niedziela godz. 9.15-13.15

prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 • Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej (cz. 2)

Z przedświątecznymi życzeniami

Zespół CNS UW

III Zjazd Studiów Podyplomowych w CNS UW

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się II Zjeździe Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Podczas zjazdu omówione (i przećwiczone) zostaną podstawowe techniki gromadzenia informacji ze źródeł otwartych, a także zagadnienia teorii prewencji kryminalnej i taktyki przesłuchania świadków w postepowaniu karnym.
Szczegółowy harmonogram zjazdu przedstawia się następująco:
Sobota 9:15-13:15
Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW
Prewencja kryminalna oparta na dowodach naukowych. Fakty i mity
Sobota 14:00-18:00
Dr hab. Paweł Waszkiewicz, prof. UW
Od OSINT-u do SOCMINTu. Biały wywiad ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych
Niedziela 9:15-13:15
Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak
Prawne i taktyczne ramy przesłuchania świadka.
Zapraszamy do udziału w zjeździe!
Zespół CNS UW

II Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o zbliżającym się II Zjeździe Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Zjazd poświęcony będzie pogłębieniu zagadnień prawa dowodowego oraz pojęciu identyfikacji kryminalistycznej, oraz zajęciom teoretyczno-praktycznym z zakresu daktyloskopii i analizy daktyloskopijnej.
Szczegółowy harmonogram zjazdu przedstawia się następująco:

Sobota 9:15-13:15
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:  „Dowód” i proces dowodzenia w postępowaniu karnym

Sobota 14:00-18:00
Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń:   Identyfikacja kryminalistycznaNiedziela 9:15-13:15

Mgr Błażej Stromczyński, Mgr Stanisław Rabczuk: Daktyloskopia i analiza daktyloskopijna
Wszystkie zajęcia odbędą się w Auli 102b na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (tj. tam, gdzie dotychczas).
z wyrazami szacunku
Zespół CNS UW

Studia Podyplomowe – II tura rekrutacji 2022/2023

Szanowni Państwo,

od jutra (14 października) uruchomiona zostanie w IRK druga tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych na rok akademicki 2022/2023.

Druga tura rekrutacji będzie otwarta do 17 października. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie serdecznie zachecamy do rejestracji! Przypominamy też, że warunkiem zakwalifikowania na studia jest dokonanie opłaty rejestracyjnej w IRK (85 pln) oraz dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych wymienionych na stronie w IRK do Sekretariatu Studiów.

Istotne szczegóły na temat rekrutracji i programu można odnaleźć na naszej stronie – W tym miejscu.

Oraz przede wszystkim w portalu Internetowej Rejestracji Kandydatów UW (IRK) – Tutaj.

XIV Zjazd Studiów Podyplomowych

Szanowni Państwo,

już jutro rozpocznie się XIV Zjazd Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych CNS UW. Będzie to zarazem ostatni zjazd obowiązkowy (po nim zrealizowane zostaną już „jedynie” fakultatywne warsztaty terenowe). Tymczasem zjazd w dniach 21/22 maja br. obejmie zagadnienia biologii molekularnej i genetyki sądowej, a szczegółowy harmonogram zajęć jest następujący:

Sobota 21 maja br.

 • godz. 9.15-13.15,  
  • Dr Magdalena Kaliszewska;
   • Metody analizy DNA: izolacja, ocena ilościowa i jakościowa, amplifikacja oraz detekcja produktów PCR.
   • DNA fingerprinting i CODIS.
 • godz. 14.15-18.15
  • Dr Magdalena Kaliszewska
   • Predykcja cech fenotypowych na podstawie genotypu
  • Dr Takao Ishikawa
   • Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. I

Niedziela 22 maja br.

 • godz. 9.15-13.15
  • Dr Takao Ishikawa 
   • Metody biologii molekularnej w kryminalistyce – od wykrywania śladów krwi po zastosowania spektrometrii mas cz. II

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w zjeździe i przypominamy o pozostawieniu kart słuchaczy do rozliczenia!

Zespół CNS UW

Studia Magisterskie w Centrum Nauk Sądowych – Rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się otwarciem okresu rekrutacyjnego na studia magisterskie (i podyplomowe) w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat planowanej rekrutacji na studia magisterskie na kierunkach:

Aktualne informacje na temat rekrutacji na studia magisterskie w CNS UW odnajdziecie Państwo na naszej stronie w tym miejscu (link). 

Do zobaczenia!

Zespół CNS UW