Skreślenia z list słuchaczy w związku z upływem okresu studiów podyplomowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w zwiazku z treścią par. 29 ust. 1 pkt 5 Regulaminu studiów podyplomowych na UW (wprowadzonym Zarządzeniem nr 116 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 30 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim, Monitor UW z 2021 r., poz. 238, dalej: Regulamin). Kierownik studiów podyplomowych na obowiązek skreślenia z listy słuchaczy osób, które nie spełniły w terminie warunków zaliczenia studiów podyplomowych.Program studiów podyplomowych w CNS UW trwa dwa semestry (pełen rok akademicki – od 1 października do 30 września danego roku).

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wnioskowania o przedłużenie okresu studiów podyplomowych na czas oznaczony – wyłącznie na Państwa pisemny wniosek. Wniosek o wydłużenie okresu studiów podyplomowych (np. na czas potrzebny do złożenia pracy) należy zaadresować do Kierownika studiów podyplomowych. Podstawę takiego wniosku stanowi par. 30 ust. 6 Regulaminu. We wniosku należy dokładnie określić czas przedłużenia w miesiącach. Szczegóły i wzór wniosku znajduja się do pobrania na naszej stronie

Niniejsze ogłoszenie nie jest skierowane do słuchaczek i słuchaczy obecnie realizujących program ani do osób które składały w ostatnim czasie wnioski o przedłużenie toku studiów.

Z wyrazami szacunku

Zespół CNS

Posted in Bez kategorii, CNS UW, Ogłoszenia, Studia podyplomowe.