VI Zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,
początek drugiej części semestru zimowego 2022/2023 zbiega się z terminem VI Zjazdem Podyplomowych Studiów Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW.
Zaplanowane na 14 i 15 stycznia zajęcia będą stanowiły swoistą kontynuację zagadnień psychologicznych i związanych z przesłuchaniami, a ich program kształtuje się następująco:

Sobota 9:15-13:15
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (I)

Sobota 14:00-18:00
Insp. Urszula Cur: Profilowanie nieznanych sprawców przestępstw (II)
Niedziela 9:15-13:15
Mgr Krzysztof Worek: Prawne i taktyczne ramy przesłuchania podejrzanego

 

Zapraszamy do udziału w zjeździe!

Zespół CNS

Posted in Bez kategorii, Ogłoszenia, Studia podyplomowe.