V zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału V zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 15-16 grudnia

Program zjazdu:

15 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok. Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne. Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001). Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Tematyka zajęć sobotnich to: „Daktyloskopia”.

14:15-18:15

Zajęcia w bloku popołudniowym prowadzić będzie Pan mgr Kacper Choromański, 

certyfikowany ekspert z zakresu Analizy Śladów Krwawych. Zagadnieniem naukowo zajmuje się od 2009 r. Jako jeden z 300 osób na świecie posiada status stałego członka International Association of Bloodstain Pattern Analysts. Jest wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym Warszawa i Warszawa Praga. Prowadzi zajęcia w ramach kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe przez Centrum Nauk Sądowych; na kierunkach Prawa, w ramach Forensics in Humanitarian Action – Simulation exercise przez Network on Humanitarian Action (NOHA); zajęciach Kryminalistyki w ramach Wydziału Prawa i Administracji oraz zajęciach związanych z Kryminalistyką w ramach Uniwersytetu Otwartego. Przez ostatnie 9 lat zapoznał się szczegółowo z ponad 300 sprawami zagranicznymi i ponad 60 polskimi sprawami oscylującymi wokół rekonstrukcji na podstawie analizy śladów krwawych. Twórca nowej polskiej terminologii dotyczącej analizy śladów krwawych, będącej cytowanej przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna. Członek Polskiego Towarzystwa kryminalistycznego, sekretarz redakcji Problemów Współczesnej Kryminalistyki. Student University College London UCL, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, poza pracą biegłego sądowego, prowadzi seminaria i wykłady zarówno w Warszawie jak i również gościnne w całym kraju. 

Warsztaty z jego udziałem poświęcone będą tematyce „Praktycznych aspektów zastosowania Analizy Śladów Krwawych w postępowaniu karnym i kryminalistyce”

16 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone Daktyloskopii kontynuować będzie Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .