VI zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału VI zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 12-13 stycznia

UWAGA:  Nastąpiła zmiana lokalizacji sobotnich zajęć!  Szczegółowe informacje zostały Państwu przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia niedzielne odbywają się bez zmian.

Program zjazdu:

12 stycznia (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz godz. 14:15-18:15

W trakcie sobotnich zajęć wykłady z elementami pokazów praktycznych poprowadzą pracownicy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy wykładów sobotnich przedstawiają się następująco:

Blok I:

  • Wykorzystanie luminescencji i efektu Ramana w badaniach fizykochemicznych –  prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w badaniach doświadczalnych (spektroskopia ramanowska, luminescencja) materii skondensowanej, w tym nanostruktur o obniżonej wymiarowości (studnie kwantowe).
  • Spektroskopia w podczerwieni – prof. dr hab. Andrzej Witowski, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

Blok II:

  • Promieniotwórczość wokół nas i jej zastosowanie w badaniach fizykochemicznych – prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki UW. 
  • Mikroskopia elektronowa  – prof. dr hab. inż. Jolanta Borysiuk, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu badań strukturalnyc materiałów półprzewodnikowych i nanomateriałów przy użyciu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (TEM, SEM).

13 stycznia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Wykład, poświęcony zagadnieniom „Przesunięcia granic terroryzmu” oraz „Białego wywiadu”  przedstawi Pan Bolesław Michalski, Prezes OPEC Sp. z o.o. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zajmującego się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego. Specjalizuje się w zagadnieniach, struktur baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz marketingu finansowego. Ekspert od spraw bezpieczeństwa cybernetycznego, zajmujący się przeprowadzaniem kompleksowych audytów z dziedziny cyber-bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

Posted in CNS UW, Studia podyplomowe and tagged , .