XV Zjazd Studiów Podyplomowych CNS UW

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w piętnastym zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w najbliższy weekend 11-12 maja br.

Sobota 11 maja, godz. 9.15-13.15

W części porannej w sobotę 11 maja spotkają się Państwo z Insp. Urszulą Cur z Zespołu Psychologii Policyjnej Stosowanej w Komendzie Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji. Tematem wykładu Insp. Cur będzie profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw. Pani Urszula Cur jest jednym z najbardziej doświadczonych profilerów policyjnych w Europie, o ogromnym doświadczeniu praktycznym.

Sobota 11 maja, godz. 14.15-18.15 oraz Niedziela 12 maja, godz. 9.15-13.15

Dwa pozostałe bloki wypełnią wykłady z elementami warsztatowymi i ćwiczeniowymi poświęcone w całości praktycznym aspektom pracy technika kryminalistyki. Zajęcia poprowadzi współpracujący z CNS UW ekspert techniki kryminalistycznej dysponujący ogromnym i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, p. asp. szt. Tomasz Kosonowski. Ze względu na planowane ćwiczenia praktyczne sugerujemy Państwu zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych. Warto będzie zabrać ze sobą aparaty fotograficzne (sugestia dla chętnych) i szkicowniki.

Serdecznie Zapraszamy

Zespół Cns UW

XIV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia br.

Program zjazdu:

27 kwietnia (sobota)

godz. 9:15-13:15 

Sobotni blok poranny w formie warsztatu poświęcony zostanie „Podstawowym założeniom dokumentacji 3D”.

Zajęcia poprowadzą:

Pani Mgr Marta Bura, archeolog, absolwentka Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zastosowaniem metod 3D w badaniach naukowych. W latach 2015-2019 kierowała Pracownią Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW, oraz

Pan Mgr Janusz Janowski, archeolog, absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracownik Instytutu Archeologii UW, gdzie zajmował się nowoczesnymi technologiami w dokumentacji archeologicznej. W 2010 roku stworzył Pracownie Skanerów 3D Instytutu Archeologii UW.

godz. 14:15-18:15

W trakcie drugiego bloku zajęć wykłady pod tytułem: „Zbrodnia i kara w teoriach kryminologicznych” oraz „Kryminologia przestrzenna – ekologiczna analiza przestępczości” przedstawi dr Agnieszka Gutkowska, doktor nauk prawnych, kryminolog, adwokat. Adiunkt w Zakładzie Kryminologii w Instytucie Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

28 kwietnia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę w godz. 9:15-13:15 wykład pod tytułem: „Geograficzne aspekty przestępczości – część II” poprowadzi Pan mgr Michał Górski, doktorant MISMaP UW, ekspert z dziedziny aplikacji GIS i profilowania geograficznego (certyfikacja University College London).

Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

 

XIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XIII zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia

Program zjazdu:

9 kwietnia (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Zarówno blok poranny, jak i popołudniowy poprowadzi Insp. Krystian Wojciechowski – analityk kryminalny z wieloletnim doświadczeniem, stały współpracownik i ekspert Centrum Nauk Sądowych UW. Pan inspektor przez 10 lat zajmował stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji.  
Poranny wykład Insp. Wojciechowskiego poświęcony będzie tematyce analizy kryminalnej, popołudniowy zaś dotyczyć będzie zagadnień wywiadu kryminalnego w pracy policji i służb specjalnych. 

7 kwietnia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę w godz. 9:15-13:15 zajęcia poprowadzi Dr Daniel Mańkowski, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik Centrum Nauk Sądowych UW. Tematem wykładu Dr-a Mańkowskiego będą zagadnienia związane z kryminalistyczną problematyką zdarzeń z użyciem broni palnej.

Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

XII zjazd studiów podyplomowych CNS

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 23-24 marca odbędzie się XII zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zjazd w całości poświęcony zagadnieniom Genetyki Sądowej odbędzie się w formule praktycznej , w której przewidziane są:

  • Warsztaty laboratoryjne, w ramach których słuchacze poznają m.in.: sposoby pobierania materiału ze śladów biologicznych do analiz genetycznych, metody izolacji DNA, jak również przebieg reakcji amplifikacji DNA (PCR, Polymerase Chain Reaction).
  • Warsztaty komputerowe, w ramach których poruszona zostanie problematyka dotycząca m.in.: analizowania i porównywania profili mikrosatelitarnych, odczytywani profili mtDNA i przeszukiwania baz danych, czy też wykorzystania mikrosatelitów chromosomu Y w kryminalistyce.

Uwaga! Ze względu na specyfikę zajęć odbędą się one z podziałem na grupy, jak również zmianie ulegnie ich miejsce. Uczestników prosimy o zapoznanie się z informacjami przekazanymi drogą mailową.

23 marca – grupy 1 i 2

 

Godz. 9.30 – 13:30
Grupa 1 Grupa 2
Zajęcia laboratoryjne Zajęcia komputerowe
Godz. 13:30 – 14:00
Przerwa
Godz. 14:00 – 18:00
Grupa 1 Grupa 2
Zajęcia komputerowe Zajęcia laboratoryjne

 

24 marca – grupy 3 i 4

Godz. 9.30 – 13:30
Grupa 3 Grupa 3
Zajęcia laboratoryjne Zajęcia komputerowe
Godz. 13:30 – 14:00
Przerwa
Godz. 14:00 – 18:00
Grupa 3 Grupa 4
Zajęcia komputerowe Zajęcia laboratoryjne

 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

XI zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XI zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 9-10 marca

Program zjazdu:

9 marca (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Zajęcia sobotnie (9 marca) w bloku porannym (9:15-13:15) i popołudniowym (14:15-18:15) zostaną w całości poświęcone zagadnieniu „Medycyny Sądowej”, które przedstawi Pan dr n. med. Marcin Fudalej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz biegły sądowy o ogromnym doświadczeniu naukowym i praktycznym.

10 marca (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W niedzielę (10 marca) w godz. 9:15-13:15 wykład pod tytułem: „Geograficzne aspekty przestępczości – część I” poprowadzi Pan mgr Michał Górski, doktorant MISMaP UW, ekspert z dziedziny aplikacji GIS i profilowania geograficznego (certyfikacja University College London).

Miło nam również poinformować Państwa, że kolejny zjazd naszych Studiów poświęcony zostanie warsztatom z zakresu Genetyki Sądowej. Szczegółowe informacje dot. tego zjazdu prześlemy Państwu w najbliższych dniach.

 Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

X zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 23-24 lutegoNajbliższy zjazd będzie poświęcony w całości zagadnieniom związanym z psychologią sądową, a prowadzony będzie przez ekspertów z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Program zjazdu:

23 lutego (sobota)

godz. 9:15-13:15 

Poranny wykład pt.: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej – część I” poprowadzi Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska, była Dziekan Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor E. Czerniawska kieruje Zakładem Psychologii Uczenia się i Pamięci. Ma rozlegle zainteresowania naukowe: od psychologii pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej, poprzez psychologię węchu i pamięci węchowej, aż do roli muzyki w przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych. Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów w monografiach.

godz. 14:15-18:15

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poprowadzi Pan Dr Jerzy Wojciechowski z Pracowni Psychologii Sądowej Wydziału Psychologii UW. Dr Wojciechowski jest również absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UW, a także wybitnym specjalistą z zakresu psychologii kłamstwa i możliwości wykorzystania badań poligraficznych w kryminalistyce. Tematem wykładu dr Wojciechowskiego będą: „Badania poligraficzne w kryminalistyce – zastosowanie, podstawy prawne i teoretyczne”

24 lutego (niedziela)

godz. 9:15-13:15

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone „Psychologi pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej” kontynuować będzie Pani Prof. dr hab. Ewa Czerniawska.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

IX zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 9-10 lutego

Program zjazdu:

9 lutego (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15

Pierwszy dzień zjazdu poświęcony zostanie w całości zagadnieniom Antropologii Sądowej.  Zagadnienia dotyczące identyfikacji:

  • osób żyjących na podstawie nagrań w monitoringu,
  • szczątków ludzkich, zwłok NN, oraz
  • wieku osób małoletnich na potrzeby postępowania karnego,

uzupełnione zostaną elementami warsztatowymi i ćwiczeniowymi poświęconymi różnym aspektom antropologii oraz pracy antropologa sądowego przy ekshumacjach zwłok i szczątków ludzkich. 

Wykład poprowadzi Pani dr Agata Thannhauser z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jeden z najlepszych w Europie ekspertów z dziedziny antropologii sądowej oraz biegły sądowy z ogromnym doświadczeniem praktycznym. 

10 lutego (niedziela)

godz. 9:15-13:15

Tematem zajęć niedzielnych będzie jedna z ciekawszych sub-dyscyplin kryminalistyki, czyli mechanoskopia. Wykład pod tytułem: „Mechanoskopia, strategia włamań i pokonywanie zabezpieczeń mienia” przedstawi Pan Jędrzej Kupczyński, Prokurator w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiej oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22. Współautor książki „Strategia Działania Współczesnego Włamywacza” (Wydawnictwo CLKP 2015). Zawodowo związany z problematyką przestępczości przestępczości gospodarczej.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

VII zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału VII zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w dniach 26-27 styczniaNajbliższy zjazd poświęcony będzie w całości wykorzystaniu metod chemicznych w kryminalistyce.

Program zjazdu:

26 stycznia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Poranny blok zajęciowy, poświęcony zagadnieniom Fizykochemii kryminalistycznej poprowadzi Pan dr Dariusz Wilk, adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista na Wydziale Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilku książek oraz wielu publikacji dotyczących współczesnych metod fizykochemicznych w badaniach śladów kryminalistycznych i wykrywania falsyfikatów dzieł sztuki. Obecnie prowadzi badania nad procesami fizykochemicznymi występującymi w pomiarach technikami chemii analitycznej i możliwościami identyfikacyjnymi materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej.

godz. 14:15-18:15

W trakcie popołudniowego bloku, zagadnienia dotyczące problematyki Badań antydopingowych omówi dr hab. Dorota Kwiatkowska,  doktor nauk biologicznych – od 1995 roku pracująca w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, zaś od 2004 roku pełniąca funkcję kierownika Zakładu. Od 2007 roku jest również diagnostą laboratoryjnym. 

Zakład, którym kieruje jest jedyną placówką w Polsce i jednym z 34 laboratoriów na świecie uprawnionych do wykonywania badań antydopingowych z racji posiadania akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej – World Anti-Doping Agency (WADA). W laboratorium tym oprócz badań antydopingowych wykonywane są również badania toksykologiczne na zlecenie m.in. prokuratur.
Od roku 2001 jest członkiem Stowarzyszenia Oficjalnych Chemików Wyścigów Konnych – Association of Official Racing Chemists (AORC), od 2004 członkiem Światowego Stowarzyszenia Analityków Antydopingowych – World Association of Anti-Doping Scientists (WAADS).Od roku 2016 jest członkiem Zespołu Analizy Spektralnej – Komitetu Chemii Analitycznej PAN.
Jest autorem wielu prac i komunikatów, publikowanych po polsku i angielsku, poruszających problemy dopingu w sporcie i toksykologii.

27 stycznia (niedziela)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia niedzielne poświęcone zagadnieniom chemii w kryminalistyce oraz wprowadzeniu do toksykologii prowadzone będą przez zespół:

Prof. dr hab. Ewa Bulska, Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Ekspert Międzynarodowej Agencji Antydopingowej (WADA), audytor Polskiego Centrum Akredytacji oraz członek zespołu ekspertów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Prof. dr hab. Bogusław Wiłkomirski, profesor nauk biologicznych.  Od 1971 związany z Uniwersytetem Warszawskim, na którym w 2008 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Pracował w Instytucie Biochemii UW, będąc w latach 80. jego wicedyrektorem. W 1988 przeszedł do Instytutu Botaniki, którego dyrektorem był w latach 2002–2005 i 2008–2009.  W 2009 został zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach, przekształconym w 2011 w Uniwersytet Jana Kochanowskiego. 
Autor lub współautor ponad 125 prac, w tym podręczników do chemii dla szkół podstawowych i średnich. Odbył staże naukowe w Instytucie Chemii Organicznej Mołdawskiej Akademii Nauk (i Instytucie Biochemii Uniwersytetu w Liverpoolu. Członek m.in. Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego, Phytochemical Society of North America, Phytochemical Society of Europe, International Society for Environmental Biogeochemistry, International Advisory Committee i Związku Literatów Polskich.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

VI zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału VI zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 12-13 stycznia

UWAGA:  Nastąpiła zmiana lokalizacji sobotnich zajęć!  Szczegółowe informacje zostały Państwu przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zajęcia niedzielne odbywają się bez zmian.

Program zjazdu:

12 stycznia (sobota)

godz. 9:15-13:15 oraz godz. 14:15-18:15

W trakcie sobotnich zajęć wykłady z elementami pokazów praktycznych poprowadzą pracownicy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Tematy wykładów sobotnich przedstawiają się następująco:

Blok I:

  • Wykorzystanie luminescencji i efektu Ramana w badaniach fizykochemicznych –  prof. dr hab. Andrzej Wysmołek, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się w badaniach doświadczalnych (spektroskopia ramanowska, luminescencja) materii skondensowanej, w tym nanostruktur o obniżonej wymiarowości (studnie kwantowe).
  • Spektroskopia w podczerwieni – prof. dr hab. Andrzej Witowski, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

Blok II:

  • Promieniotwórczość wokół nas i jej zastosowanie w badaniach fizykochemicznych – prof. dr hab. Tomasz Matulewicz, profesor w Zakładzie Fizyki Jądrowej, Instytutu Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Fizyki UW. 
  • Mikroskopia elektronowa  – prof. dr hab. inż. Jolanta Borysiuk, profesor w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu badań strukturalnyc materiałów półprzewodnikowych i nanomateriałów przy użyciu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (TEM, SEM).

13 stycznia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Wykład, poświęcony zagadnieniom „Przesunięcia granic terroryzmu” oraz „Białego wywiadu”  przedstawi Pan Bolesław Michalski, Prezes OPEC Sp. z o.o. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego zajmującego się określaniem i eliminowaniem ryzyka biznesowego. Specjalizuje się w zagadnieniach, struktur baz danych, bezpieczeństwa cybernetycznego oraz marketingu finansowego. Ekspert od spraw bezpieczeństwa cybernetycznego, zajmujący się przeprowadzaniem kompleksowych audytów z dziedziny cyber-bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

V zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału V zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 15-16 grudnia

Program zjazdu:

15 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński

Kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. W latach 1988-2003 pracował w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym KGP jako ekspert, naczelnik Wydziału Daktyloskopii oraz zastępca dyrektora CLK KGP. Przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju polskiej daktyloskopii – wdrożył krajowy system automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej (AFIS), który umożliwia wykrywanie w ciągu roku kilku tysięcy sprawców przestępstw, a także weryfikację tożsamości osób zatrzymanych, przekraczających granicę państwa oraz NN zwłok. Rozwinął sieć nowoczesnych, policyjnych laboratoriów daktyloskopijnych, gdzie wykorzystywane są zaawansowane technologicznie, skuteczne metody wizualizacji śladów linii papilarnych. Przeprowadził badania, dzięki  którym rozwinięte zostały m.in. techniki luminescencyjne. Był członkiem czterech grup roboczych Interpolu ds. standaryzacji identyfikacji daktyloskopijnej (1996-2001). Posiada uprawnienia eksperta daktyloskopii oraz badań dokumentów. Wykonał ponad 2 tys. ekspertyz kryminalistycznych oraz przeprowadził ok. 400 oględzin miejsc przestępstw.

Tematyka zajęć sobotnich to: „Daktyloskopia”.

14:15-18:15

Zajęcia w bloku popołudniowym prowadzić będzie Pan mgr Kacper Choromański, 

certyfikowany ekspert z zakresu Analizy Śladów Krwawych. Zagadnieniem naukowo zajmuje się od 2009 r. Jako jeden z 300 osób na świecie posiada status stałego członka International Association of Bloodstain Pattern Analysts. Jest wpisany na listę biegłych w Sądzie Okręgowym Warszawa i Warszawa Praga. Prowadzi zajęcia w ramach kierunku Kryminalistyka i Nauki Sądowe przez Centrum Nauk Sądowych; na kierunkach Prawa, w ramach Forensics in Humanitarian Action – Simulation exercise przez Network on Humanitarian Action (NOHA); zajęciach Kryminalistyki w ramach Wydziału Prawa i Administracji oraz zajęciach związanych z Kryminalistyką w ramach Uniwersytetu Otwartego. Przez ostatnie 9 lat zapoznał się szczegółowo z ponad 300 sprawami zagranicznymi i ponad 60 polskimi sprawami oscylującymi wokół rekonstrukcji na podstawie analizy śladów krwawych. Twórca nowej polskiej terminologii dotyczącej analizy śladów krwawych, będącej cytowanej przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna. Członek Polskiego Towarzystwa kryminalistycznego, sekretarz redakcji Problemów Współczesnej Kryminalistyki. Student University College London UCL, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie, poza pracą biegłego sądowego, prowadzi seminaria i wykłady zarówno w Warszawie jak i również gościnne w całym kraju. 

Warsztaty z jego udziałem poświęcone będą tematyce „Praktycznych aspektów zastosowania Analizy Śladów Krwawych w postępowaniu karnym i kryminalistyce”

16 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia poświęcone Daktyloskopii kontynuować będzie Pan prof. dr hab. Jarosław Moszczyński.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW