IV zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału IV zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 1-2 grudnia

Program zjazdu:

1 grudnia (sobota)

godz. 9:15-13:15

Zajęcia sobotnie w bloku porannym poprowadzi Pan Insp. Paweł Rybicki, były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, kierujący Sekretariatem ENFSI (Europejskiej Sieci Laboratoriów Kryminalistycznych – European Network of Forensic Institutes) i Fundacją EFIC: Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Tematyka zajęć to: Blaski i cienie współczesnych nauk sądowych oraz Narzędzia społecznej kontroli.

14:15-18:15

Blok popołudniowy obejmie następujące zagadnienia:
1.Strategia zarządzania systemem jakości w laboratorium kryminalistycznym;
2.Terroryzm i katastrofy masowe wyzwaniem kryminalistyki XXI wieku;
3.Procedury INTERPOLU w identyfikacji ofiar katastrof masowych;
4. Co nowego w genetycznej identyfikacji człowieka?

Zajęcia poprowadzi Pani Dr Aleksandra Tucholska-Lenart, była Dyrektor Biura Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. 

2 grudnia (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

W bloku niedzielnym swoje zajęcia kontynuować będzie Pan Insp. Paweł Rybicki. Zajęcia dotyczyć będą problematyki: Współpracy międzynarodowej oraz standaryzacji w naukach sądowych.

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW

 

Wyróżnienie słuchacza studiów podyplomowych CNS UW

Z prawdziwą radością informujemy o sukcesie absolwenta naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, Pana mgr Łukasza Śledzińskiego, którego praca dyplomowa, napisana pod kierunkiem naukowym dr Aleksandry Tucholskiej-Lenart, pt.: „Identyfikacja ofiar terroru – Romanowowie, Srebrenica, World Trade Centre” otrzymała wyróżnienie w XIX edycji konkursu na „Pracę roku z dziedziny kryminalistyki” im. prof. T. Hanauska –  organizowanym przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów odbyła się 14 listopada 2018r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

(Więcej informacji dot. konkursu znajduje się na stronie: http://kryminalistyka.pl/konkursy-2/)

Laureatowi serdecznie gratulujemy!
Zespół CNS UW

III zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na III zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się w w dniach 17-18 listopada br. Najbliższy zjazd dotyczyć będzie szerokiego spektrum zagadnień związanych z prawem dowodowym.

Program zjazdu:

17 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15 oraz 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie  poświęcone będą problematyce wykorzystania dowodów w procesie (w Polsce i na świecie), oraz tematyce Trial Advocacy. Poprowadzi je Prof. dr hab. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji. Prof. P. Girdwoyń jest Dyrektorem Instytutu Prawa Karnego WPiA UW, adwokatem, autorem wielu publikacji, cenionym popularyzatorem nauki i wybitnym specjalistą z zakresu kryminalistyki.

18 listopada (niedziela)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne dotyczyć będą problematyki dowodu cyfrowego. Poprowadzi je mgr Piotr Karasek, doktorant w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW oraz adwokat w Warszawskiej Izbie Adwokackiej.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

II zjazd studiów podyplomowych CNS 2018/19

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 3-4 listopada br. odbędzie się II zjazd Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zgodnie z zapowiedziami i informacjami przekazanymi Państwu podczas spotkania inauguracyjnego, zjazd ten będzie miał charakter zajęć upełniająco-wprowadzających. Pozwolą one Państwu na opanowanie nowego aparatu pojęciowego i zapoznanie się z zakresem metod badawczych właściwych poszczególnym dyscyplinom, z którymi będziecie mieć Państwo do czynienia podczas wykładów i ćwiczeń przewidzianych w toku pozostałych zjazdów w tym roku akademickim.

Program zjazdu:

4 listopada (sobota)

(godz. 9:15-13:15)

Zajęcia poranne poświęcone będą wprowadzeniu do nauk fizyko-chemicznych. Poprowadzi je prof. dr hab. Andrzej Witowski, Kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Podstaw Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz członek Rady Naukowej Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu spektroskopii i magnetospektroskopii w dalekiej podczerwieni.

(godz. 14:15-18:15)

Zajęcia sobotnie w bloku popołudniowym poświęcone będą wprowadzeniu do nauk prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i postępowania karnego. Poprowadzą je:

Adw. Anna Winczakiewicz, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW oraz prawa karnego gospodarczego i skarbowego UJ, doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Od kilku lat adwokat, prowadzący własną kancelarię specjalizującą się w prawie karnym i prawie pracy. Do jej zainteresowań naukowych należy zagadnienie pomyłek wymiaru sprawiedliwości, przestępstw seksualnych oraz nieszczęśliwego wypadku jako przyczyny śmierci. Prezes Towarzystwa Paragraf 22, przewodnik spacerów kryminalnych, wykładowca tematyki prawnej i kryminalistycznej.

Adw. Piotr Modzlewski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Adwokat. Członek Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych od początku jego istnienia, od 2016 r. jego Wiceprezes. Pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów, zaś zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy. Angażuje się przede wszystkim w działalność edukacyjną i naukową Towarzystwa w charakterze organizatora i prelegenta.

Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 to organizacja zrzeszająca młodych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz inne osoby, których praca zawodowa lub zainteresowania związane są z szeroko rozumianymi zagadnieniami prawnymi. Celem stowarzyszenia jest przede wszystkim popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa, nauk prawnych i kryminalistyki, poszerzanie polskiego dorobku w tym zakresie, jak również podnoszenie świadomości prawnej oraz wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i upowszechnianie wartości demokratycznych.
Więcej informacji: www.paragraf22.eu.

Bardzo zachęcamy Państwa do udziału w tym wykładzie, jako że wiedza i słownictwo z którym będziecie mieć Państwo do czynienia przyda się Wam podczas bardzo wielu zajęć w ramach naszych Studiów Podyplomowych. 

4 listopada (niedziela)

(9:15-13:15)

Zajęcia niedzielne stanowić będą wprowadzenie do nauk biologicznych. Poprowadzi je dr Łukasz Banasiak z Wydziału Biologii UW, Zakładu Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Serdecznie zapraszamy!

Zespół CNS UW

 

Inauguracja Studiów Podyplomowych CNS UW

W dniu 20 października 2018 r. odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w roku akademickim 2018/19.

Na wstępie, słuchaczy studiów podyplomowych przywitał Dyrektor CNS UW –  Pan Dr Kacper Gradoń, który przedstawił cel i wizję studiów, a także najważniejsze kwestie organizacyjne.

Następnie inauguracyjny wykład pt.: „Aktualna sytuacja, wyzwania i przyszłe trendy w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce” wygłosiła mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP). 

Zespół CNS UW

Inauguracja studiów podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych

Szanowni Państwo,

Centrum Nauk Sądowych UW uprzejmie zaprasza wszystkich studentów na inaugurację Studiów Podyplomowymi Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w roku akademickim 2018/19.

Pierwszy zjazd odbędzie się w dniach 20-21 października 2018r.

Sobota, 20 października

Pierwszy dzień zjazdu będzie miał częściowo charakter organizacyjno-administracyjny.

Od godz. 10:00 do 12:45 Kierownik naszego Dziekanatu, Pani Grażyna Kawczyńska będzie przekazywać Państwu dokumenty związane z rozpoczęciem studiów.

W godz. 13:00-14:00 odbędzie się spotkanie z Dyrektorem CNS UW, Panem Dr Kacprem Gradoniem, który przedstawi zasady studiowania i odpowie na ewentualne Państwa pytania i wnioski.

W godz. 14:15-18:15  odbędzie się inauguracyjny wykład merytoryczny. Poprowadzi go mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka, Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji (CLKP). Tematem wykładu będzie aktualna sytuacja, wyzwania i przyszłe trendy w wykorzystaniu badań DNA w kryminalistyce.

Niedziela 21 października

w godz. 9:15-13:15 odbędzie się drugi wykład, który poprowadzi prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski, kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA UW, były Dziean Wydziału Prawa i były Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Tematem wykładu prof. Tomaszewskiego będzie problematyka dowodu naukowego.

Do zobaczenia!

Zespół CNS UW

III tura rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych

Uprzejmie informujemy, że zostały ostatnie wolne miejsca na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych, prowadzone przez Centrum Nauk Sądowych UW.

W związku z tym do dnia 15 października uruchomiliśmy ostatnią turę rekrutacji.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji znajdują się tutaj: 
http://cns.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/rekrutacja/

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Warsztaty Kryminalistyczne CSI: Warsaw 2018

W dniu 1 lipca odbyły się warsztaty kryminalistyczne „CSI: Warsaw” kończące rok akademicki 2017/18 Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki oraz Nauk Pokrewnych.

W tym roku, dzięki uprzejmośći Dyrekcji II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Batorego w Warszawie, warsztaty odbyły się w jego gościnnych murach.

W trakcie warsztatów nasi studenci mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę z zakresu techniki i taktyki kryminalistycznej zdobytą w ramach dotychczasowych wykładów i ćwiczeń, w realnej sytuacji oględzin miejsca zdarzenia. 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć:

 

Niestety, były to ostatnie zajęcia w tym roku akademickim. Było nam niezmiernie miło móc zapoznać naszych studentów z fascynującym światem kryminalistyki. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza którą zdobyli przyda się w przyszłej pracy.

Prowadzący oraz cały zespół CNS UW dziękują wszystkim uczestnikom zajęć, którzy wykazali się starannym przygotowaniem i ogromnym zaangażowaniem.

Zespół CNS UW

 

Trwa rekrutacja na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych

Przypominamy, że trwa rekrutacja na  Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębieniem lub zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauki przyrodniczych, ścisłych oraz prawnych wykorzystywanych w celu zwalczania i wykrywania przestępczości.

Poniżej prezentujemy program ramowy studiów w zbliżającym się roku akademickim 2018/19 i przypominamy, że zajęcia ruszają już w październiku.

Wszelkie Szczegóły dot. rekrutacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://cns.uw.edu.pl/rekrutacja/

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW