XI zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w XI Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym tematyce Profilowania Kryminalnego, który odbędzie się w dniach 20-21 marca br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

20 marca (sobota):

9:15-13:15: Mł. insp. Urszula Cur: Profilowanie Kryminalne I 
14:15-18:15: Mł. insp. Urszula Cur: Profilowanie Kryminalne II 

21 marca (niedziela):

9:15-13:15: Mł. insp. Urszula Cur: Technika i taktyka przesłuchań

Sylwetki wykładowców:

Mł. insp. w st. spoczynku, mgr Urszula Cur

w latach 1997 – 2019 psycholog policyjna w Komendzie Głównej Policji (w Wydziale Psychologów Policyjnych i Wydziale Werbunkowym) oraz w Centralnym Biurze Śledczym Policji (w Zespole Wsparcia Psychologicznego). Absolwentka Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym i licznych szkoleń specjalistycznych.

Od 2001 roku profiluje nieznanych sprawców i opiniuje w sprawach karnych (zabójstwa, przestępstwa seksualne, zaginięcia i uprowadzenia, przestępstwa motywowane nienawiścią, niewyjaśnione zgony). Od 2019 psycholożka i profilerka w cywilu, wykładowczyni w Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego i na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie. Autorka programów szkoleniowych (stacjonarnych i gier terenowych) oraz licznych profilowanych warsztatów specjalistycznych m.in. dla psychologów, policjantów, kuratorów sądowych, sędziów orzekających w sprawach karnych, prokuratorów i asesorów prokuratury. Autorka i współautorka publikacji tematycznych.

Właścicielka Sie7dem Centrum Psychologii Stosowanej. Naukowo zajmuje się profilowaniem i psychologią śledczą i psychologią bezpieczeństwa, wraca do dawnych, niewyjaśnionych zbrodni, aby rzucać na nie nowe światło.  

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

X zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęconym tematyce Analizy oraz Wywiadu Kryminalnego, który odbędzie się w dniach 6-7 marca br

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

6 marca (sobota):

9:15-13:15: Insp. Krystian Wojciechowski: Analiza Kryminalna I
14:15-18:15: Insp. Krystian Wojciechowski: Analiza Kryminalna II

7 marca (niedziela):

9:15-13:15: Gen. Wiesław Kordas: Wywiad Kryminalny

Sylwetki wykładowców:

Insp. Krystian Wojciechowski

Inspektor Policji w stanie spoczynku, analityk kryminalny z wieloletnim doświadczeniem, przez 10 lat zajmujący stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Pomorskiej Komendy Wojewódzkiej Policji. Insp. Wojciechowski jest stałym współpracownikiem i cenionym ekspertem Centrum Nauk Sądowych UW.

Gen. Wiesław Kordas

Należy on do czołowych polskich analityków kryminalnych. Kierował – w stopniu Inspektora – Biurem Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Po odejściu ze służby w Policji był wicedyrektorem Centrum Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

IX zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IX Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 20-21 lutego br.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

20 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część II
14:15-18:15: Dr Paweł Szpot: Toksykologia Sądowa

21 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Prof. Marcin Kadej: Entomologia Sądowa

 

Sylwetki wykładowców:

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dr hab. inż. Marcin Kadej, prof. UWr

Doktor habilitowany nauk biologicznych, inżynier zarządzania i marketingu. Profesor UWr, dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr (kadencja 2020-2024), przewodniczący rady dyscypliny naukowej nauki biologiczne UWr (kadencja 2020-2024), kierownik Pracowni Biologii i Entomologii Sądowej UWr (od 2019 r.).

Specjalizuje się w biologii środowiskowej, biologii konserwatorskiej, ekologii, entomologii sądowej i archeoentomologii. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny: kryminalistyka, specjalizacja: entomologia i entomologia sądowa. Członek Polskiego Towarzystwa Medyków Sądowych i Kryminologii (od 2018 r.) oraz European Association for Forensic Entomolgy (od 2019 r.). Współpracuje z Pracownią Tanatologii Sądowej i Pracownią Toksykologii Sądowej Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Katedrą Kryminalistyki Państwowej Uczelni im. St. Staszica w Pile.

W ramach entomologii sądowej zajmuje się badaniem rozsiedlenia i bionomii nekrofagicznych gatunków owadów, ale też innych bezkręgowców; wymianą doświadczeń ze specjalistami entomologii i medycyny sądowej w kraju i za granicą; opracowywaniem specjalistycznych opinii na potrzeby wstępnych postępowań kryminalistycznych; edukacją i popularyzacją zagadnień związanych z biologią i entomologią sądową. Pomysłodawca otwartych seminariów naukowych poświęconych tematom oscylującym wokół entomologii sądowej oraz kryminalistyki. Inne zainteresowania: zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia, audyty jakościowe.

Dr n. med. Paweł Szpot

Pracowniki naukowy Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, chociaż działalność w zakresie toksykologii sądowej rozpoczął w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie w 2015 r. obronił pracę doktorską z wyróżnieniem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. W swojej pracy zawodowej zajmuje się zażyciową i pośmiertną diagnostyką zatruć, badaniem materiału dowodowego, tworzeniem nowoczesnych metod wykorzystywanych w analizach toksykologicznych i opiniowaniem sądowo-toksykologicznym. Szczególnie jest zainteresowany metodologicznym aspektem ekspertyzy toksykologicznej.

Dr Paweł Szpot w trakcie trwania swojej kariery zawodowej przeprowadził tysiące badań toksykologiczno-sądowych najróżniejszych materiałów dowodowych od badań narkotyków, leków i „dopalaczy”, przez materiał sekcyjny, po ekshumowane szczątki ludzkie i zaschnięte plamy krwi.

Jest autorem wielu zagranicznych publikacji naukowych z zakresu toksykologii sądowej i laureatem Nagrody imienia Profesorów Jana Markiewicza i Tadeusza Borkowskiego za pracę w dziedzinie toksykologii sądowej przyznawanej przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

VIII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w VIII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 6-7 lutego br.
Zjazd ten, zostanie w całości poświęcony zagadnieniom Antropologii oraz Medycyny Sądowej.

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

6 lutego (sobota):

9:15-13:15: Dr n. med Łukasz Szleszkowski: Medycyna Sądowa Część I
14:15-18:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część I

7 lutego (niedziela):

9:15-13:15: Dr Agata Thannhauser: Antropologia Sądowa Część II

Sylwetki wykładowców:

Dr Agata Thannhauser

Antropolog sądowy, asystent w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, biegła z zakresu szeroko pojętej identyfikacji. Jako absolwentka Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalność biologia człowieka) ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (na kierunku kryminalistyka) a także Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Archeologii Sądowej. Obecnie jest studentką piątego roku studiów na kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii, International Academy of Legal Medicine, Forensic Anthropology Society of Europe – a section of International Academy of Legal Medicine. Jako jedyna z Polski należy do Study Group on Forensic Age Diagnostics of the German Society of Legal Medicine. Jest współpracownikiem Pracowni Biologii I Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej od 2011 roku uczestniczy w badaniach ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku oraz na Powązkach Wojskowych we Warszawie na tzw. Łączce.

W 2016 roku odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr n. med. Łukasz Szleszkowski

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

VII zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym w Nowym Roku, VII Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa  Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w dniach 23-24 stycznia br. 

Za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

23 stycznia (sobota):

9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Kryminalistyczne badania pisma ręcznego” 
14:15-18:15: mgr Kacper Choromański: „Wprowadzenie do analizy śladów krwawych”

24 stycznia (niedziela):

9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Kryminalistyczne badania dokumentów” 

 

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Od blisko 25 lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Jest autorką ponad 125 artykułów, 14 monografii i redakcji naukowych monografii, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 23 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. W swoich pracach naukowych porusza problematykę biegłych, ich kompetencji, zasad opiniowania, regulacji prawnych dotyczących biegłych.

Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych prof. dr hab. Ewa Gruza była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarządu i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw, w tym projektów ustaw o biegłych. Za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mgr Kacer Choromański

Ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji UW. Analizą śladów krwawych zajmuje się od 2012 r., autor nowoczesnej polskiej terminologii z zakresu analizy śladów krwawych,  stały członek organizacji międzynarodowej IABPA (International Organization Bloodstain Pattern Analysts). Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zabójstw, samobójstw, wypadków i zgonów naturalnych związanych z wynaczynieniem krwi, oględzin, fotografii kryminalistycznej, taktyki procesowej oraz biegłego w procesie karnym. Wolne chwile spędza z rodziną w kinie lub na spacerach.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

VI zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w pierwszym w Nowym Roku, VI Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa  Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęcony m.in zagadnieniu dowodu z opinii biegłego, który odbędzie się w dniach 9-10 stycznia br. 

W najbliższych dniach, za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

9 stycznia (sobota):

9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Okazanie jako czynność procesowa i kryminalistyczna”
14:15-18:15: Dr Piotr Lewulis: „Problematyka dowodu cyfrowego (pozyskiwanie dowodów – aspekty prawne i kryminalistyczne, wraz z omówieniem praktyki sądowej)”

10 stycznia (niedziela):

9.15-13.15: Dr Piotr Lewulis: „Szyfrowanie danych (aspekty techniczne i prawne, oraz związane z szyfrowaniem danych problemy praktyczne)”

 

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Od blisko 25 lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Jest autorką ponad 125 artykułów, 14 monografii i redakcji naukowych monografii, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 23 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. W swoich pracach naukowych porusza problematykę biegłych, ich kompetencji, zasad opiniowania, regulacji prawnych dotyczących biegłych.

Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych prof. dr hab. Ewa Gruza była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarządu i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw, w tym projektów ustaw o biegłych. Za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dr Piotr Lewulis

 adiunkt w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor szeregu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych; wykonawca i koordynator w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych z praktycznym doświadczeniem  procesowym w sprawach karnych uzyskanym w toku aplikacji adwokackiej (zakończonej pozytywnym wynikiem egzaminu zawodowego). Realizowane dotychczas projekty badawcze dotyczyły między innymi problematyki zagrożeń terrorystycznych, metodyki prowadzenia śledztw w sprawach o zabójstwo, a także postępowań w sprawach poszukiwań osób zaginionych. Specjalizuje się w kwestiach związanych z prawem i postępowaniem dowodowym w kontekście nowych technologii. Aktualne zainteresowania badawcze wiążą się z szeroko rozumianymi patologiami życia społecznego w przestrzeni cyfrowej. W pozostałym czasie angażuje się w turystykę wysokogórską, wspinaczkę skalną i reprezentację AZS UW w snowboardzie.

Życzymy Państwu lepszego, zdrowszego i spokojniejszego Nowego Roku, dającego nam wszystkim nadzieję na powrót do bezpiecznej normalności.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

V zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w V Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa  Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, poświęcony m.in zagadnieniu dowodu z opinii biegłego, który odbędzie się w dniach 19-20 grudnia br. 

W najbliższych dniach, za pośrednictwem poczty e-mail, przekażemy Państwu linki do zajęć on-line. Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa i dyskusji z prowadzącymi zajęcia.

Program zjazdu:

19 grudnia (sobota):


9:15-13:15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Dowód i dowód poszlakowy” 
14:15-18:15: Adw. Piotr Modzelewski: „Krytyka opinii biegłego w sprawach karnych”  

20 grudnia (niedziela):

9.15-13.15: Prof. dr hab. Ewa Gruza: „Biegły w postępowaniu procesowym”

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Gruza

Profesor nauk prawnych. Jest profesorem zwyczajnym w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w kryminalistyce, prawie dowodowym, problematyce biegłych oraz psychologii sądowej. Od blisko 25 lat pełni funkcje biegłego i eksperta w dziedzinie badań dokumentów.

W obszarze Jej zainteresowań naukowych leżą w szczególności kwestie związane z taktyką kryminalistyczną, prawem dowodowym w tym dopuszczalnością dowodów naukowych, wykorzystaniem psychologii sądowej w procesie karnym i kryminalistyce, teorią opiniowania, ekspertyzą biegłych oraz szeroko rozumianą problematyką policyjną i bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.

Jest autorką ponad 125 artykułów, 14 monografii i redakcji naukowych monografii, pomysłodawczynią i współredaktorem naukowym 23 wydań periodyku Problemy Współczesnej Kryminalistyki.  Dwukrotnie jej prace zostały nagrodzone w konkursie im. Tadeusza Hanauska, przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę z dziedziny kryminalistyki. W swoich pracach naukowych porusza problematykę biegłych, ich kompetencji, zasad opiniowania, regulacji prawnych dotyczących biegłych.

Jako praktyk i badacz technik kryminalistycznych prof. dr hab. Ewa Gruza była audytorem technicznym Polskiego Centrum Akredytacji, dokonującym akredytacji laboratoriów kryminalistycznych w zakresie procedur badania dokumentów, daktyloskopii i traseologii. Od 1997 roku aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Kryminalistycznym, będąc obecnie członkiem Zarządu i Rady Naukowej. Ukończyła aplikację prokuratorską. Autorka licznych ekspertyz prawnych wykonywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, organizacji pozarządowych, doradca Komisji Śledczej, autorka lub współautorka kilku ustaw, w tym projektów ustaw o biegłych. Za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa i za osiągnięcia w pracy naukowej oraz dydaktycznej została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Adw. Piotr Modzelewski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adwokat. Wiceprezes zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych: „Paragraf 22”. Pasją do prawa karnego, kryminalistyki i nauk sądowych zaraził się w trakcie studiów. Zawodowo zajmuje się także innymi gałęziami prawa, w szczególności prawem pracy. Angażuje się w działalność edukacyjną i naukową w charakterze organizatora i prelegenta.

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

IV zjazd studiów podyplomowych CNS 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w IV Zjeździe Studiów Podyplomowych Prawa  Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych w Centrum Nauk Sądowych UW, który odbędzie się w w dniach 5-6 grudnia br. 

Najbliższy zjazd poświęcony będzie w całości zagadnieniom psychologii sądowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Program zjazdu:

5 grudnia (sobota):
9:15-13:15: Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska: „Wiktymologia”
14:15-18:15: Prof. dr hab. Ewa Czerniawska: „Psychologia pamięci ijej zastosowania w praktyce sądowej (część 1)”

6 grudnia (niedziela):

9.15-13.15: Prof. dr hab. Ewa Czerniawska: „Psychologia pamięci i jej zastosowania w praktyce sądowej (część 2)”

Sylwetki wykładowców:

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Profesor E. Czerniawska kieruje Zakładem Psychologii Uczenia się i Pamięci Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ma rozlegle zainteresowania naukowe: od psychologii pamięci i uczenia się, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności strategicznej i metapoznawczej, poprzez psychologię węchu i pamięci węchowej, aż do roli muzyki w przebiegu i rozwoju funkcji poznawczych. Autorka, współautorka i redaktorka 8 prac zwartych oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów w monografiach.

Dr Małgorzata Toeplitz-Winiewska

psycholog specjalizująca się w psychologii sądowej, emerytowany pracownik Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Linki do wideokonferencji zostaną Państwu przesłane via e-mail. Prosimy o sprawdzanie skrzynek poczty elektronicznej!

Serdecznie Zapraszamy!
Zespół CNS UW

Konferencja Naukowa: II International Students’ Forensic Conference „50 sides of crime”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 4-5 Grudnia 2020, odbędzie się wirtualna Konferencja Naukowa: II International Students’ Forensic Conference „50 sides of crime”. Konferencja odbędzie się na platformie Microsoft Teams.

Konferencja jest szczególnym wydarzeniem bowiem wśród prelegentów znajdują się zarówno pracownicy jak i studenci CNS UW.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami oraz do uczestnictwa w wydarzeniu!

Konferencja ma charakter międzynarodowy, prezentacje będą prowadzone w języku angielskim.

Link do strony organizatorów:

https://www.facebook.com/50sidesofcrime

Do pobrania:

Plan konferencji:

Pobierz

Abstract book:

Pobierz

Instrukcja logowania:

Pobierz

Serdecznie zapraszamy!
Zespół CNS UW