Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych 2020/21

Szanowni Państwo,

7 września 2020 roku, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Prof. dr hab. Alojzy Nowak wydał Zarządzenie nr 206 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z którym można się zapoznać w Monitorze UW: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5589/M.2020.385.Zarz.206.pdf

Z Zarządzenia J.M. Rektora wynika, że co do zasady, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zajęcia dydaktyczne mają być prowadzone w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Chciałbym poinformować Państwa, że w aktualnie trwającej rekrutacji na Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych uzyskaliśmy liczbę zgłoszeń wystarczającą do podjęcia decyzji o uruchomienia nowej edycji Studiów w roku akademickim 2020/2021.

Samo uruchomienie nowej edycji uzależnione jest od złożenia przez Państwa wymaganych dokumentów, tak więc zwracam się do Państwa z uprzejmą prośba o kontakt z naszym Dziekanatem i przesłanie niezbędnej dokumentacji. Chciałbym zarazem podkreślić, że rekrutacja jest wciąż otwarta, tak więc serdecznie zapraszamy do udziału w naszych Studiach wszystkie osoby zainteresowane problematyką kryminalistyki i nauk sądowych.

Naszą intencją jest zapewnienie Państwu najwyższego poziomu kształcenia, przy zachowaniu wymogów prawnych i instytucjonalnych. Kierujemy się przy tym najważniejszym postulatem ochrony Państwa zdrowia, tak więc stosować musimy się do odpowiednich przepisów prawa, dotyczących kwestii sanitarno-epidemiologicznych. Planujemy rozpoczęcie nowego roku akademickiego od serii wykładów kursowych prowadzonych zdalnie. Co roku, pierwszy semestr zajęć poświęcony jest przede wszystkim problematyce teoretycznej, natomiast zajęcia o naturze praktycznej, czy te związane z elementami warsztatowymi odbywają się przeważnie w semestrze letnim.

Uważamy więc, że jesteśmy w stanie wypełnić warunki opisane w Zarządzeniu Rektora, planując na semestr zimowy te zajęcia, których zakres umożliwia zdalną formę wykładów. Będziemy też starać się, by w każdym przypadku nasi wykładowcy umożliwiali Państwu indywidualny kontakt (przy użyciu metod zdalnych).

Wszelkie materiały z zajęć będą publikowane na dostępnej tylko dla Państwa, zabezpieczonej hasłem, stronie internetowej. Gdy tylko pojawi się możliwość prowadzenia zajęć stacjonarnych (lub „hybrydowych”), niezwłocznie przystąpimy do realizacji spotkań bezpośrednich (rzecz jasna przy zachowaniu wszelkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy). Mamy nadzieję, że w semestrze letnim będziemy mogli wdrożyć wszystkie standardowe formy kształcenia (wykłady bezpośrednie, warsztaty, zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia terenowe).

W semestrze letnim ubiegłego roku akademickiego udało nam się – mimo niezwykle trudnej sytuacji epidemiologicznej i krajowego „lock-downu” zrealizować praktycznie cały program zajęć. Ze względu na ograniczenia prawne i sanitarne nie mogliśmy przeprowadzić tylko dwóch bloków zajęć: z zakresu genetyki sądowej (laboratoria) i praktyki pracy technika kryminalistyki.

Naszych Studentów z roku akademickiego 2019/2020 informujemy, że wszystkie te zajęcia zostaną zrealizowane przy pierwszej nadarzającej się sposobności. Pamiętamy o Państwu i chcemy podkreślić, że są Państwo dla nas ogromnie ważni – z pewnością zrobimy wszystko co w naszej mocy, by nadrobić niezawinioną przez nas stratę w programie Państwa Studiów.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim Państwu za ogromną cierpliwość, zrozumienie i życzliwość. Kandydatów do udziału w nowej edycji Studiów (2020/2021) uprzejmie proszę o pilne przekazywanie dokumentów do naszego Dziekanatu – od Państwa współpracy bezpośrednio zależy ostateczna decyzja o uruchomieniu nowego roku akademickiego na Studiach Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Sądowych.

Życząc Państwu zdrowia, łączę wyrazy szacunku

w imieniu całego Zespołu Centrum Nauk Sądowych UW

dr hab. Kacper Gradoń

Dyrektor CNS UW.

Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych – rekrutacja 2020/21

 

 

Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele i sympatycy CNS UW,

z radością informujemy, że pomimo panujących okoliczności epidemiologicznych udało nam się uruchomić rekrutację na kolejną edycję Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji, a także programu i harmonogramu studiów (w tym terminów wszystkich zjazdów planowanych na rok akademicki 2020/2021) znajdują się w zakładce rekrutacja:

Link

oraz na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów UW:

Link

Dziękujemy, że kolejne lata jesteście Państwo z nami!
Zespół CNS UW

XII zjazd studiów podyplomowych – spotkanie online

Szanowni Państwo,

wszystkich Słuchaczy zapraszamy na kolejne – XII – zajęcia Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Najbliższy zjazd również odbędzie się  w trybie on-line, liczymy jednak że wynagrodzi to zarówno osoba naszego wykładowcy, jak i tematyka zajęć.

Zajęcia odbędą się w najbliższy weekend (30 i 31 maja) i poświęcone będą Medycynie Sądowej.

Wykłady poprowadzi Dr n. med. Łukasz Szleszkowski z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Doktor Łukasz Szleszkowski jest doktorem nauk medycznych, lekarzem, specjalistą medycyny sądowej, pracownikiem naukowym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, nauczycielem akademickim, kierownikiem Pracowni Tanatologii Sądowej. Z medycyną sądową jest związany od czasów studiów na Wydziale Lekarskim. Od 2001 roku jako biegły sądowy wydaje opinie sądowo-lekarskie, głównie z zakresu klasycznej medycyny sądowej. Zajmuje się ustalaniem przyczyny i okoliczności zgonu, mechanizmu powstania obrażeń, rekonstrukcją zdarzeń o charakterze kryminalnym, badaniem sądowo-lekarskim szczątków ludzkich, identyfikacją zwłok o nieustalonej tożsamości oraz oględzinami zwłok w miejscu ich znalezienia.

Dr Szleszkowski przeprowadził ponad 3500 sekcji zwłok i oględzin szczątków. Od 2008 roku współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie poszukiwań i ekshumacji szczątków ofiar systemów totalitarnych. Brał udział w pracach prowadzonych m.in. na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, Powązkach Wojskowych w Warszawie (na tzw. Łączce), na dawnym lotnisku wojskowym w Starym Grodkowie, na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Gross-Rosen i w wielu innych miejscach w kraju oraz zagranicą (Gruzja, Białoruś, Szwajcaria).

W 2016 roku został odznaczony przez prezydenta Brązowym Krzyżem Zasługi, a w 2018 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przywracania pamięci o ofiarach zbrodni systemów totalitarnych. Jest autorem wielu krajowych i zagranicznych publikacji naukowych z zakresu medycyny sądowej. Uczestniczy w wydarzeniach popularyzujących naukę, takich jak Dolnośląski Festiwal Nauki, Dolnośląski Festiwal Tajemnic czy Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Od 2019 roku jest koordynatorem porozumienia dotyczącego współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy Pracownią Tanatologii Sądowej Uniwersytetu Medycznego a Pracownią Biologii i Entomologii Sądowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Szczegóły dotycące zjazdu otrzymacie Państwo za pośrednictwem poczty  e-mail. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi zajęć.

Serdecznie Zapraszamy,
Zespół CNS UW

 

Studia magisterskie – harmonogram rekrutacji 2020/21

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków Kryminalistyki do zapoznania się z nowymi terminami rekrutacji 2020/21 na studia stacjonarne II stopnia realizowane przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego.

W tym roku oferujemy Państwu edukację na trzech kierunkach studiów II stopnia, a mianowicie:

 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa;
 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa;
 • Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna.

I tura rekrutacji zaczyna się już 13.07. 2020 roku i trwa do 12.08.2020 roku.

Rozmowy kwalifikacyjne będą odbywać się od 19.08.2020 roku do 21.08.2020 roku

Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi 24 sierpnia 2020 roku!

Dokumenty będziemy przyjmować w dniach od 25.08.2020 roku do 27.08.2020 roku 😉

Rejestracja w Internetowym Systemie Rekrutacji będzie dostępna już od 13 lipca 2020 roku!

Link: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/

Pozdrawiamy,
Zespół CNS UW

XII zjazd studiów podyplomowych – spotkanie online

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować Państwa, że już w najbliższy weekend (23 i 24 maja) odbędą się kolejne wykłady on-line w ramach programu naszych Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych.

Szczegółowe informacje i linki do wykładów zostaną dziś do Państwa rozesłane emailem.

W sobotę 23 maja w godz. 9:00-13:00 (z przerwami) odbędą się zajęcia poświęcone Biometrii w Kryminalistyce. Wykład poprowadzi Dr Magdalena Tomaszewska-Michalak, Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Tomaszewska-Michalak jest wysokiej klasy ekspertem z zakresu biometrii i cenionym wykładowcą kryminalistyki.

W niedzielę 24 maja w godz. 10:00-14:00 (z przerwami) odbędzie się wykład Pani mgr Aleksandry Szlęzak, doktorantki na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (i – w ramach doktoratu interdyscyplinarnego – w Katedrze Kryminalistyki WPiA UW) na temat Lingwistyki Kryminalistycznej. Pani Aleksandra Szlęzak prezentowała niedawno (na WPiA UW) niezwykle interesujący i bogato ilustrowany praktycznymi przykładami wykład poświęcony tej problematyce; jesteśmy przekonani, że wykład w ramach naszych Studiów będzie dla Państwa bardzo cennym doświadczeniem.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach i życzymy ciekawego i inspirującego zjazdu on-line.

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Zespół CNS UW

[Aktualizacja!] Harmonogramem Sesji Letniej 2020 roku

Szanowni Państwo

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanym Harmonogramem Sesji Letniej 2020 roku dla studiów magisterskich Kryminalistyki oraz Nauk Sądowych prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

[Uwaga – aktualizacja terminów! Stan na dzień 20.05.2020 r.]
Pobierz

Pozdrawiamy i życzymy powodzenia!
Zespół CNS UW

Zalecenia dotyczące zajęć prowadzonych zdalnie (on-line) w CNS UW

Szanowni Państwo,

wszystkich Wykładowców oraz Studentów Centrum Nauk Sądowych UW prosimy o zapoznanie się z poniższymi zaleceniami dotyczącymi zajęć prowadzonych zdalnie (on-line) w CNS UW.

Zasady ogólne:

 1. Wykładowcy prowadzący zajęcia oraz studenci zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad.
 2. Studenci i wykładowcy zapewniają sobie, we własnym zakresie:
  • dostęp do laptopa/komputera,
  • dostęp do stabilnego łącza internetowego,
  • sprawny mikrofon i kamerkę internetową,
  • w miarę ciche pomieszczenie oraz neutralne otoczenie.
 3. Studenci i wykładowcy samodzielnie odpowiadają za swoje bezpieczeństwo w sieci oraz utrzymywanie zaktualizowanego systemu i oprogramowania.
 4. CNS UW nie zapewnia wsparcia technicznego dla studentów (np. pomoc w instalowaniu platformy do nauczania zdalnego na komputerze), może natomiast udzielać konsultacji i pomocy wykładowcom w przygotowaniu technicznym do prowadzenia zajęć on-line.
 5. Wszelkie problemy związane ze zdalną formą zajęć wykładowcy powinni zgłaszać do dziekanatu studiów telefonicznie lub mailowo.
 6. CNS UW nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z narzędzia do wideokonferencji i/lub platformy edukacyjnej z przyczyn technicznych, niezależnych od Centrum.
 7. Wykładowcy i studenci zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa autorskiego. Wszelkie materiały i zasoby umieszczone na platformach edukacyjnych wykorzystywanych przez CNS UW są chronione prawem autorskim. Rozpowszechnianie, powielanie i udostępnianie ich bez zgody autorów jest zabronione.
 8. Dziekanat przygotuje instrukcje dla studentów i wykładowców dotyczące wybranych narzędzi używanych w czasie zajęć on-line. Instrukcje takie zostaną umieszczone na stronie internetowej CNS UW.

Studenci:

 1. Studenci mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych systemie on-line.
 2. Studenci nie mogą udostępniać linków i/lub haseł do zajęć lub swoich kont do logowania się do danej platformy (w zależności od rodzaju zajęć) innym użytkownikom ani korzystać z linków i/lub haseł oraz kont innych studentów.
 3. Studenci logują się na platformę nauczania zdalnego swoim imieniem i nazwiskiem, aby umożliwić wykładowcom sprawdzenie listy obecności. W logowaniu korzystają ze swoich kont w systemie USOS.
 4. Studenci nie powinni wykorzystywać zajęć do przekazywania niewłaściwych treści, reklam, ogłoszeń i innych informacji niezwiązanych z procesem kształcenia.
 5. Przystępując do zajęć studenci wyrażają zgodę na korzystanie z ich danych (w tym adres e-mail) wykładowcom w celu właściwego przeprowadzenia zajęć i sprawdzenia listy obecności oraz udostępnianie wizerunku przez narzędzie zewnętrzne do wideokonferencji zgodnie z polityką prywatności tego narzędzia. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, by inni studenci uczestniczący w zajęciach mogli widzieć te dane.
 6. Zabronione jest nagrywanie zajęć przez studentów i udostępnianie ich w Internecie bez zgody wykładowcy.

Wykładowcy:

 1. Jeśli nie ma innej możliwości prowadzenia zajęć, wykładowcy powinni prowadzić zajęcia zdalne, w tym w szczególności w systemie on-line.
 2. Wykładowcy zapewniają studentom dostęp do zajęć online poprzez samodzielnie wybrane bezpłatne narzędzie do wideokonferencji i/lub platformę edukacyjną i przekazują instrukcje dostępu do danego narzędzia studentom.
 3. Wykładowcy weryfikują osoby obecne na każdych zajęciach, ograniczając dostęp do zajęć niezapisanym osobom, a także utrzymując bezpieczeństwo swoich zajęć poprzez monitorowanie imion i nazwisk studentów, stosowanie haseł dostępu lub aktywowanie wirtualnej poczekalni.
 4. W razie potrzeby wykładowcy instruują studentów, w jaki sposób korzystać z platformy, przy pomocy której są prowadzone zajęcia.
 5. Wykładowcy zobowiązują się wykorzystywać uzyskane od studentów dane osobowe tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia zajęć. Po zakończeniu zajęć Wykładowcy zobowiązani są bez zbędnej zwłoki usunąć uzyskane w ten sposób dane osobowe.

 

Pozdarwiamy,
Zespół CNS UW

XI zjazd studiów podyplomowych – spotkanie online

Szanowni Państwo,

Najbliższe zajęcia Studiów Podyplomowych Prawa Dowodowego, Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych prowadzonych w Centrum Nauk Sądowych UW odbędą się w trybie on-line. Mając na uwadze Państwa wygodę, zdecydowaliśmy się na podzielenie spotkania na kilka krótszych bloków – zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, że spędzenie sześciu godzin przed ekranem komputera jest niekomfortowe.

Zajęcia poświęcone profilowaniu nieznanego sprawcy przestępstwa poprowadzi Insp. Policji, Pani Urszula Cur.

Pani Inspektor służyła w Policji od 1997 r. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Oficerskiego o profilu kryminalnym oraz licznych szkoleń specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych.

Od 18 lat opiniuje w sprawach zabójstw, niewyjaśnionych zgonów, przestępstw seksualnych i zaginięć. Od przeszło 20 lat prowadzi szkolenia dla Policji i innych służb mundurowych poświęconych m.in. wykrywaniu oznak nieszczerości, wywiadowi psychologicznemu i tzw. mowie ciała. Od kilku lat jest wykładowcą na studiach podyplomowych „Psychologia Sądowa” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także w Centrum Nauk Sądowych UW.

Proponuje autorskie podejście do profilowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na podstawy naukowe diagnozy nietestowej nieznanej osoby oraz metodykę diagnozowania i fenomen śladu psychologicznego. Korzysta z nich zarówno w profilowaniu sprawców przestępstw pospolitych, jak i przestępstw zorganizowanych. Dotychczasowe doświadczenia z rozpoznawania motywacji sprawców sprowadza do siedmiu głównych grzechów: chciwości, pychy, impulsywności, zawiści, trwania w urazie, umiłowania zła, braku umiaru.

Tematyka i układ godzinowy wykładów przedstawia się następująco:

14 maja 2020 r. (sobota):
13.00 – 14.30 Profilowanie NN sprawcy: pokrzywdzony
14.30 – 14.45 przerwa
14.45 – 16.15 Profilowanie NN sprawcy: śledczy

15 maja 2020 r. (niedziela):
9.00 – 10.30 Profilowanie NN sprawcy: studium przypadku
10.30 – 10.45 przerwa
10.45 – 12.15 Profilowanie NN sprawcy: metoda 4 kroków

Bezpośrednie linki do wykładu na żywo (zajęcia prowadzone będą przy użyciu platformy Zoom – zachęcamy do wcześniejszej instalacji oprogramowania) prześlemy Państwu oddzielnym e-mailem pod koniec tygodnia.

Z najlepszymi pozdrowieniami,
Zespół CNS UW

Dalsza organizacja studiów podyplomowych CNS UW

Szanowni Państwo,

wszystkich Słuchaczy Studiów Podyplomowych Kryminalistyki, Prawa Dowodowego i Nauk Pokrewnych, prowadzonych przez Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego, uprzejmie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące dalszej organizacji studiów, w związku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego, zostanie Państwu przekazana w najbliższym czasie za pośrednictwem poczty email.

Z poważaniem,
Zespół Centrum Nauk Sądowych UW

Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/20.

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym w roku akademickim 2019/20.

Link do Zarządzenia:

Zarządzenie nr 84 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 maja 2020 r.

Z poważaniem,
Zespół CNS UW